Gränskommittéernas mål och syfte (NMR) 2014 – 2016

I det nordiska regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2013-2016 slås fast att målet och syftet med de nordiska gränskommittéerna är följande:

 

–          Utnyttja möjligheter och reducera hinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region.

–          Stödja utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv.

–          NORA och Gränskommittéerna arbetar bl.a. med att utveckla konkurrenskraft i näringslivet i gränsregionerna, identifiera och bryta ner gränshinder i vid mening, utveckla hållbara och klimatvänliga miljö- och energilösningar samt utveckla infrastruktur/kommunikationer.

–          Gränskommittéerna samlar lokala och regionala aktörer, samlar in idéer, nätverk samt ekonomiska resurser till det gränsregionala samarbetet.

–          Nordiska ministerrådet lägger vikt på den lokala och regionala förankringen av arbetet.

–          Nordiska ministerrådet önskar fortsatt bidra till att det finns gränsöverskidande samarbetsorgan där det gränsöverskidande samarbetet förankras, planläggs och genomförs.

–          Gränskommittéerna utgör den institutionella infrastrukturen för det lokala samarbetet och i kraft av detta önskar Nordiska ministerrådet att stödja dem ekonomiskt.