Gränshindersundersökningen är ute!

På måndagen den 19 augusti gick så vår Gränshindersundersökning ut till Dalarnas 1500 företagare med mailadresser! Vi väntar spänt på resultatet som kommer ur det tjocka frågeformuläret. Det är Företagarna centralt som bearbetar svaren som kommer in, och det är med hjälp av vår regionala Företagarna avdelning vi fått hjälp med att skicka ut formuläret.

Stort TACKså här långt

Läs mer om undersökningen här!