Gränshindersundersökningen är färdig!

I slutet på augusti sände vi ut en undersökning tillsammans med Företagarna Dalarna och nu har Dalarnas företag svarat! Materialet ska bearbetas och sedan kan vi utläsa hur företagen i regionen ser på kontanthanteringsfrågan samt om de upplever gränshindersproblematik i kontakten och handeln med Norge!

Vi återkommer när resultatet är färdigt!

Relaterade inlägg:

Gränshindersundersökningen är ute!

Gränshinder för näringslivet-ett samarbete med Företagarna i Dalarna!