Gränshindersundersökning i Hedmark!

Graf på gränshindersundersökningenNu genomförs undersökningen som visar om Hedmarks företagare upplever gränshinder eller svårigheter med företagarna i Dalarna! 1 700 verksamheter/företag med omsättning över 2 miljoner norska konor tillfrågas. Undersökningen är en fortsättning på det arbete som vi i Gränskommittén startade förra hösten då Företagarna Dalarna på vårt initiativ utförde en undersökning som visar hur Dalarnas företag uppfattar handeln med Hedmark. En kort redovisning av den undersökningen finner ni här: Gränshinder för näringslivet-en undersökning på Dalarnas företagare

 

Den norska undersökningen som vi gör i samarbete med HeB Consulting Hedmark genomförs just nu och kommer avslutas om en månad. Se utdrag ur artikeln på ostlendingen.no och hela artikeln på länken nedan:

Finnes det et grensehinder for næringslivet i Hedmark når det kommer til å drive import og eksport fra Sverige?

En stor undersøkelse sendes ut til hele 1.700 virksomheter i Hedmark.

– Det vi ønsker å finne ut er om virksomhetene opplever at det et hinder for å drive med handel mellom Norge og Sverige. Er det kulturelle faktorer som holder virksomhetene tilbake? Er det lover og regler? Moms? Eller er det andre årsaker som gjør at bedriftene ikke utvider virksomhetsområdet til også å gjelde vårt naboland? undrer Amund Kristoffersen.

Läs hela artikeln på De-skal-undersoke-grensebarrierer