Gränshindersarbetet i Norden!

10304965_701679839911225_6575946397921303451_nGrensehindersrådets sekretariat møtte alle Grensekomiteene, Hallo Norden og Grensetjenestene den 5 september på Morokulien for å diskutere arbeidet i Norden. Sekretariatet informerte om status i Ministerrådets og Grensehinderrådets arbeid med Grensehindre. Det arbeides med å få på plass en Nordisk bedriftsportal og det skal også utarbeides kostnadskalkyler på 12 grensehindre som ikke er løst. Grensehinderdatabasen er i fortsatt utvikling og kan bli et godt verktøy for alle når den blir fullt operativ. Databasen må også utvikles til å ivareta næringslivets behov. Det ble også informert om en evaluering av grensehindersarbeidet der de nordiske grensehinderstjenestene hadde blitt spurt om ulike forhold om grensehindersarbeidet. De fleste var enige i at det var en positiv utvikling og mer fokus på viktige temaer i dette arbeidet og støtten til sekretariatet er stor, men det er også noen som tviler på at det arbeidet man holder på med vil gi resultater. Grensehindersarbeidet er komplisert. Det ble også opplyst om at det er oppstått et nytt mobilitetshinder (ikke grensehinder) der bl.a. dagpendlere ikke kan tegne inntektsforsikring. Dette svekker mobiliteten over landegrensene og rammer kanskje mest svenske dagpendlere.

En viktig del av workshopen gikk med til gruppearbeide der 5 norsk-svenske grensekomiteer og Grensetjenesten Morokulien arbeidet sammen. Resultatene fra dette arbeidet var bl.a. at samarbeidet mellom Grensetjenesten og Grensekomiteene skulle styrkes og at man styrker det norsk-svenske Grenserådet. Gruppen ble også enige om å se på hvilke muligheter for samarbeide som ligger i det nye Interreprogrammet. Her kan det finnes interessante muligheter for et styrket svensk-norsk samarbeid langs hele den svensk-norske grensen. Grensehindersekretariatet v/Claes Håkansson og Sebastian Örndahl hadde forberedt og ledet workshopen på en utmerket måte.

 

1907430_701679736577902_7035210529291506702_n