Gränshinder på Grenserådets møte 29-30 maj 2013

Nordisk samarbeidsminister Rigmor Aaserud og leder av Grenserådet Sylvia Brustad på Grenserådets seminar i Oslo. 

Nordiske grensehindre, hovedsakelig innenfor arbeids- og sosialfeltet har i går og i dag vært drøftet  Grenserådets møte.  Statsråd Aaserud poengterte at arbeidet med å løse grensehindre er fortsatt høyt prioritert, men hun viste også til at noen hindre ikke kan løses på grunn av landenes egne politiske valg.  Noen særregler vil fortsatt eksistere. Det vil i høst bli lagt fram en handlingsplan for perioden 2014-2018 der det bl.a vil bli lagt økt vekt på å styrke arbeidet med å løse grensehindre.  Det er fortsatt lettere å peke på grensehindre enn å løse dem, men en av løsningene er å styrke informasjons- og samordningsarbeidet over grensen.

Text och foto: Kjell Vaagen, Gränskommittén