Gränshinder för näringslivet-ett samarbete med Företagarna i Dalarna!

Gränskommittén i samarbete med Företagarna om gränshindersfrågor!

Hedmark Dalarna samarbetet- Gränskommitté har ett delprojekt som hanterar frågor kring gränshinder i vår region Hedmark-Dalarna. Nyligen inkom information om en intressant gränshindersundersökning som kollegorna på Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland utfört på sina små/medelstora företagare:  ”Internationella affärer med fokus på Norge”. Undersökningen gjorde de med hjälp av det regionala kontoret på Företagarna som skickat ut frågeformulär till ca 7 700 företag för att identifiera ytterligare gränshinder mellan Sverige-Norge. Undersökningen har sedan spritt sig till bla Norrbotten  och Värmland av Företagarnas regionala avdelningar och Bedriftsförbundet har kartlagt Norges företagare.

Vi fick hjälp av VD på Företagarna Dalarna, Lisbeth Hedin-Sahlin, och hörde om de kunde vara behjälpliga i vår undersökning på Dalarnas företag för att vi med hjälp av det fastlagda frågeformuläret ska kunna få en jämförbar undersökning längs Sverige-Norgegränsen. Ju fler som utför undersökningen i sina regioner, desto fler likheter och skillnader kommer vi finna i företagens uppfattning om gränshindren som råder och desto lättare har vi att lyfta dem som orsakar problem för länens företag.

Under hösten 2013 skickade vi ut nästan 2000 frågeenkäter till våra dalaföretagare! Resultatet (i en lightversion) finns här! Gränshindersundersökning oktober 2013

Nedan är en länk till en PDF som Annika Daisley (Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland) presenterade hösten 2012 efter deras undersökning och som visar frågorna i undersökningen.
http://www.granskommitten.com/media/122911/gr_nskommitten_unders_kning_int.aff_rer_norge_vgregionen.pdf

Nyhetsinlägg:

Gränshinder för näringslivet-en undersökning på Dalarnas företag presenteras!

Gränskommittén i samarbete med Företagarna om gränshindersfrågor!

Gränshindersundersökningen är ute!

Gränshindersundersökningen är färdig!