Gränshinder för näringslivet-en undersökning på Dalarnas företag presenteras!

 Tidigare i höstas gjorde vi en undersökning med våra små-medelstora företag i Dalarna (se relaterade länkar nedan), där vi undersökte hur företagen ser på gränshinder när de handlar/samarbetar med tex norska företag. Undersökningen gjordes i samverkan med Företagarna Dalarna och är en vidareföring av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland undersökning” Internationella affärer-med fokus på Norge” som de sammanställt och som de önskat att fler gränskommittéer utför på sina gränslän/fylken.

 

 

Undersökningen visar att det framförallt är tull-och momsreglerna som är krångliga för våra företag i Dalarna! I övrigt verkar våra företagare inte se särskilt stora hinder i handeln med Norge, då svenskar och norrmän är våra största handelspartners sedan flera år.

 

Undersökningen i sin light-version finns att ladda ner här. Senare i vinter kommer även en djupare/större version att presenteras med fler frågor och personliga kommentarer från företagen. Under våren 2014 planeras en liknande undersökning med samma frågor som Gränskommittén kommer ställa till Hedmarks små-och medelstora företag för att undersöka hur de båda fylkena/länen ser på varandra i export/importsammanhang.

Till resultatet av Hedmark Dalarna Gränskommittés lightversion av resultaten: Gränshindersundersökning oktober 2013

Stort tack till våra samarbetspartners Företagarna Dalarna, VD Lisbeth Hedin-Sahlin och Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland!

Relaterade inlägg: