Gränsforum 2017 med seminar «Från immigrant till medarbetare»

Seminariet arrangeras av Gränskommittén Hedmark-Dalarna tillsammans med: SITE Destinasjon, Vägen In, Region Dalarna, Hedmark fylkeskommune, Länsstyrelsen i Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark, Regiona Sør-Østerdal og Nordiska Ministerrådet.

Bakgrunnen for seminaret er at stora delar av Hedmark och Dalarna står inför en besvärlig situation inom demografi och kompetensförsörjning. Mitt i en utveckling med minskande (infödd) befolkning och ett ökande behov av ny arbetskraft har vi tagit emot flera tusen människor som är potentiella nya invånare och medarbetare.

Men mellan vårt behov av nya invånare, ny arbetskraft och immigrantens behov av en trygg miljö, ett bra liv och jobb ligger hårt arbete med språkinlärning, utbildning, bostadsförsörjning, nätverksbyggande, matchning och ett attraktivt liv ”på landet”. Detta är inte enkelt att uppfylla, men det finns de som har lyckats. Foto SITE Destinasjon

 

Syftet med seminariet er:

 • Berätta/fortelleom goda exempel, ”Tips och konkreta verktyg”.
 • Sprida senaste rönen från forskningen.
 • Identifiera vad som är viktigt för att arbetsgivare och immigranter ska kunna hitta/finne varandra.
 • Se vad vi själv kan göra och vad vi behöver/trengerhjälp med.

Seminaret arrangeres

22 februari 2017 på Högfjällshotellet i Sälen. Anmälan er senast den 8 februari.

 Klicka här för att anmäla dig:

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/kalender/2017/Sidor/Gransforum.aspx

Seminariet är avgiftsfritt förutom transport och egen tid som bekostas av deltagaren.

 Kontakt:

Jakob Ebner telefon 0046-(0)10-22 50 372, jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Kjell Vaagen telefon 0047 41499985 , kjell.vaagen@hedmark.org

 

Program

 09.00 Registrering, kaffe

09.30 Välkommen, Kurt Podgorski, kommunalråd Malung-Sälen

09.40 Introduktion, Stig-Roland Rask, moderator

09.50 Regionala aktörer och deras roller, planer och strategier i Hedmark ochDalarna.

 • Rusmira Dervisic Perez (Vägen in)
 • MostafaPourbayat(HedmarkFylkeskommune)10.15 Från immigrant till medarbetare i Sälen/Malung, Idre/Älvdalen, Trysil, Engerdal. Redovisning av intervjuer i SITE-kommuner med fokus på arbetskraftbehov, utmaningar, rekrytering, attraktivitet.  
 • Ola Granholm, Framväxtbolaget

10.50 Fruktpaus

 11.00 Goda exempel från introduktion av nyanlända till arbetslivet:

 •  Nyanlänt företagande/entreprenørskap blant innvandrere, Sohrab Fadai, regionchef för Företagarna
 •  Erfaringer og utfordringer med integrasjonsarbeidet i Fjellregionen, Rune Jørgensen, Regionrådet for Fjellregionen

 11.30 Framtidas behov for arbeidskraft/kompetanse og innvandrernes betydning.

 Hvilke utfordringer og erfaringer har vi med rekruttering av innvandrere?

 •  Camilla Sundquist, Rekrutteringsansvarlig i SkiStar AB.
 •  Brede Dokken, personalsjef i Nortura AS.

12.20 Lunch

13.15 Innvandring -fra problem til mulighet for regional utvikling:

 • Susanne Søholt, forsker, By-og regionforskningsinstituttet NIBR

14.00 Rekruttering av innvandrere til næringslivet/arbeid: utfordringer, erfaringer ogvägar framåt:

 • Jon Bernt Hansen, seniorrådgiver,NAV Hedmark
 • Mirzal Celhasic, regionchef, Arbetsförmedling Norra Dalarna

14.50 Avslutande diskussion:

 • Vad gör vi nu?
 • Hur använder/brukervi vår kunskap?
 • Vad behöver/trengervi hjelp med?
 • Vem av oss tar frågorna vidare?

15.20 Summering av dagen.

15.30 Avslut och kaffe 

Moderator/møteleder: Stig-Roland Rask