Gränsforum 2015- Gränslös attraktivitet!

Attraktivitetsmodell med loggaGränskommittén Hedmark Dalarna arrangerar  ”Gränsforum 2015- Gränslös attraktivitet” i Trysil 20-21 maj 2015. Seminariet är en utmärkt möjlighet för kommunen att ta del av det arbete som gjorts inom demografi och attraktivitetsområdet!

 Att utveckla sin attraktivitet och få människor att flytta in och stanna kvar är en utmaning som kommunerna står inför och under 2014 har fem kommuner i Dalarna (Säter, Vansbro och Smedjebacken) och Hedmark med hjälp av en attraktivitetsmodell ökat kunskapen om sina styrkor, brister och utmaningar och nu dras slutsatserna från projektet samt möjligheten för nya kommuner att ansluta.  

 Kommunanalyserna som är resultatet av 2014-års Attraktivitetsprojekt hjälper kommunerna på ett konkret sätt att se var kommunerna kan bli bättre och vilka områden som behöver förstärkas. Under 2015 kommer vi i Gränskommittén att arbeta vidare med ytterligare kommuner och det är därför vi anser att det är viktigt för er kommun att delta och ta del av de redan framtagna resultaten för att få en större förståelse och nytta med att vara del av Attraktivitetsprojektet 2015.

Telemarkforskning har tagit fram modellen för kommunanalyser för de deltagande kommunerna och modellen förklarade den regionala utvecklingen som ett resultat av tre typer av attraktionskraft: befolkningstillväxt, bostäder och arbetstillfällen.

Vi startar med en forskardialog mellan Uppsala universitet, Tillväxtanalys, Nordregio, Telemarksforskning och Östlandsforsknings och dagen efter presenteras Attraktivitetsmodellen och resultatet samt vad man kan lära sig utifrån kommunanalyserna.

Datum: 20-21 maj 2015, Radisson Blu Resort, Trysil. Anmäl dig omgående här på länken Klicka här för att anmäla dig

 

Välkomna!