Gränsforum 2014!

Snart är Gränsforum 2014 här!

Gränsforum 2014 är ett evenemang som arrangeras 3-4 april i norska Kongsvinger av oss i Gränskommittén och som syftar till att ta reda på på ett djupare plan vad våra samarbetsorganisationer ska göra tillsammans. Vi kommer under två dagar att samla personer inom våra egna organisationer: Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmarks fylkeskommune och Fylkesmannen i Hedmark samt Regionråd för Sör Österdal för att

lära känna varandra och organisationernas kompetenser bättre. Personliga kontakter är betydelsefulla när det gäller att utveckla samarbeten och gemensamma arbetsområden. Gränsforum 2014 är ett sätt att nå dit. Tanken med Gränsforum 2014 är att organisationerna inom Gränskommittén Hedmark Dalarna träffas för att utbyta information och kunskap samt identifiera nya gemensamma verksamhetsområden.

Idén väcktes med ett Gränsforum för knappt ett år sedan. Gränskommittén Hedmark Dalarna hade ett möte om syfte och aktiviteter och i samband med detta så kom idén med en gränsregional träff upp. Idén blev sedan under hösten ett konkret arrangemang där alla gränskommitténs organisationer med de olika enheter som finns hos oss, träffas.  Syftet med Gränsforum är att ledare och sakkunniga tjänstemän får träffas under två dagar för att utbyta information och kunskap samt identifiera nya, gemensamma arbetsområden. När vi avslutar arrangemanget på fredag så har vi tagit nya  och/eller fördjupade kontakter, vi har fått och gett information om våra arbetsområden och arbetssätt, nya gemensamma gränsöverskridande arbetsområden har identifierats – eller avgränsats samt att eventuella idéer kring gemensamma gränsöverskridande projekt har kommit upp. Till det sistnämnda så kommer vi att få mer information under inledningen om den nya programperioden inom Interreg Sverige-Norge och vilka områden som det blir fokus på.

Vi har totalt 5 diskussionsgrupper där personer med likartad kompetens/fag möts för diskussioner, se bild. Vi varvar grupparbetena med intressanta inlägg om gränssamarbete. Diskussionsområden för grupparbetet

Program för dagarna finns här: Gränsforum_program_140331