Goda exempel på bra projekt hittas i Stor-Elvdal, Folldal och Engerdal!

Grensekomiteen besøkte i forrige uke kommunene Stor-Elvdal, Folldal og Engerdal for å høre nærmere om gode eksempler på prosjekter som kommunene ønsker å ha med i katalogen med gode eksempler.

 

I Folldal og Stor-Elvdal har det i flere år vært arbeidet med å etablere og drive et bedriftsnettverk langs den nasjonale turistveien i Rondane.  Ole Nordahl, som i dag er prosjektleder for nettverket (samvirke) sier at det i dag er vel 40 medlemmer i nettverket.  Som følge av at turistveien ble etablert har det vært en betydelig økning i trafikken og dette har også bidratt til etableringer av nye bedrifter og forbedring av omsetningen hos mange av de etablerte bedriftene.  Turistveien har bidratt til å skape optimisme i en ellers næringssvak del av Hedmark og både turistveien og bedriftsnettverket har bidratt til å styrke både Folldals og Stor-Elvdals besøksattraktivitet. 

 

Engerdal har flere eksempler på gode prosjekter.  Både Katrine Kleiven og Mia Faldmo ser store muligheter innenfor reiselivsnæringen i kommunen.  De siste årene har det vært arbeidet mye med både prosjektet Destinasjon Femund-Engerdal mot 2010 og SITE med bl.a. produktpakking og samarbeid med Idre-Grøvelsjøområdet.  Dette har gitt positive resultater og samarbeidet med Sverige ser også lovende ut.  Fra 2011 har Destinasjonsselskapet i samarbeid med kommunen og ikke minst næringen arbeidet med  og prosjektet Universell Utforming av reiselivet.  3 bedrifter (inkludert Gutulia Nasjonalpark) i Engerdal har vært spesielt aktive og ved disse bedriftene har man nå bedret tilgjengeligheten og tilrettelagt for aktiviteter for bl.a. rullestolbrukere. 

  Översta fotot: Katrine Kleiven fra Engerdal kommune (fra venstre) og Reiselivssjef Mia Faldmo fra Destinasjon Femund-Engerdal

Nedersta fotot: Bildet av den vakre gården er fra Nordre Brænd i Stor-Elvdal langs den nasjonale turistveien i Rondane. Foto: Kjell Vaagen, Gränskommittén

 

Relaterade inlägg: Bidra med framgångsrika projekt till den kommande erfarenhetskatalogen om demografiska utmaningar!

samt Delprojekt: “Demografiska utmaningar i Hedmark och Dalarna”