God fortsättning på det nya året!

God fortsättning på det nya året!

Vi i Gränskommittén har rivstartat året den 2 januari med förberedelser inför alla vårens utmaningar, föredrag och seminarier. Först ut på agendan är en programpunkt på SITE Destinations politikerresa den 14-15 januari för politiker och tjänstemän i SITE- regionen (SÄLEN-IDRE-TRYSIL-ENGERDAL). Gränskommittén har samlat ämneskunniga inom områdena Tull, Polis och Hälso-sjukvård. Utmaningen är att lyfta blicken och se vad vi kan samarbeta kring över landsgränsen och länsgränserna och vilka utmaningar och möjligheter som öppnar sig ioch med att det eventuellt kommer byggas en flygplats och hela konceptet kring ”Scandinavian Mountains”, att Landstinget ämnar köpa in en ambulanshelikopter och vad det kan leda till mm mm

Väl mött under 2014, på både webb och facebook!

Carin, Kjell, Camilla och AnnePauline samt hela teamet i Gränskommittén