Gränslös turism i Fulufjällets nationalparker

Fulufjellet Nasjonalpark-1Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen i Hedmark genomförde under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie till en gemensam besöksstrategi för Fulufjällets Nationalparker. Avsikten var att kartlägga områdets företag och aktiviteter, men också de hinder som finns för utveckling av besöksnäringen och lägger grund till ett större arbete, där ett kommande huvudprojekt ska föreslå hur Fulufjällets nationalparker och deras omland ska profileras, utvecklas och förvaltas i framtiden.

Efter en lång process blev den svenska delen av Fulufjället nationalpark 2002. Tio år senare, 2012, invigdes Fulufjellet nasjonalpark på norska sidan. Eftersom regler och föreskrifter skiljer sig åt både när det gäller företagande och bevarandeplaner i de båda länderna, så har det varit svårt att utveckla turismen.

Förstudien har kommit fram till att en samlad besöksstrategi är nödvändig för att kunna bevara nationalparkernas miljöintressen, öka tillgängligheten och skapa tillväxt för företag i och kring parken. Ett Interreg-projekt om en ”Gemensam besöksförvaltning för Fulufjällets Nationalparker” har sökts med hjälp av bl.a. Gränskommittén HD.

 

BILDETEKST: Fra et møte i Fulufjellet i august 2015. Fra venstre ses: Jakob Ebner, Lennart Färje, Gunhild Sem, Åsa Ängsback og Ole Jørn Alfstad