Första mötet för ny svensk-norsk gränskommitté

Under vecka 42 hölls det första mötet i den nya svensk-norska gränskommitté som bildades i våras mellan Dalarna och grannlänet Hedmark i Norge. Öppnare gränser, att utveckla gränsregionen och jobba för grön tillväxt är några av de frågor som kommittén ska driva.

I maj bildades den nya gränskommittén mellan Hedmark i Norge och Dalarna i Sverige, efter ett beslut från Nordiska ministerrådet. Gränskommittéer finns på en rad olika ställen där Sverige gränsar till andra länder, bland annat i Öresundsregionen i söder, i Bohuslän i väster och i Haparanda i norr.

– Vi har valt att ge gränskommittén namnet Hedmark Dalarna-samarbetet eftersom det berör hela länen och inte bara gränsområdet, säger Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna.

Kommittén ska bland annat jobba bland annat för att stärka utvecklingen i regionen, göra det lättare att jobba och bo på olika sidor gränsen och öka utbytet mellan länderna. Det framtida samarbetet kan röra flera olika områden, till exempel ökat samarbete inom räddningstjänsten, förvaltning av rovdjur eller olika utvecklingsprojekt som stärker länen.

I tisdags hölls första mötet på Länsstyrelsen Dalarna. Då konstituerades Gränskommittén och Maria Norrfalk valdes till ordförande för arbetet det kommande året. Till sekretariatsledare valdes Kjell Vaagen, Hedmarks Fylkeskommune.  Förutom de medverkande organisationerna var också Nordiska ministerrådet representerade från Köpenhamn för att vara med.

– Vi har lärt känna våra grannar under några år. Det finns mycket som förenar och det känns därför mycket positivt att vi legitimerar vårt samarbete genom gränskommittén, säger Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna.                           

(16-17 oktober 2012)