Föredragen från årets Gränsforum 2015 om gränslös attraktivitet!

Gränsforum 2015Föredragen från årets Gränsforum 2015 redovisas nedan. Inom kort kommer även filmat material publiceras.

 

Erfarenheter och vad har vi lärt oss från projektet Gränslös Attraktivitet?
•Vansbro kommun: Nall Lasse Andersson: Attraktivitetsprojektet i Vansbro
•Trysil kommun: Gro Svarstad Attraktivitetsprojektet i Trysil
•Rendalen kommun Attraktivitetsprojektet i Rendalen kommune
•Säter kommun: Abbe Ronsten, kommunstyrelsens ordförande Attraktivitetsprojektet i Säters kommun

Hur kan kommun och region samarbeta kring attraktivitetsutveckling?   
Erfarenheter från Glåmdalen, Hilde Nygaard, Kongsvinger kommune

På vilket sätt kan nordiska erfarenheter vara till hjälp för kommuner i   Hedmark och Dalarna?
Presentation från Nordregio, Lisa Hörnström

Hur arbetar Hedmark och Dalarna för ökat attraktivitet?
Region Dalarnas presentation om attraktivitet kopplat mot Dalastrategin 2020, av Lennart Färje