Ett första steg mot samverkan inom kollektivtrafikområdet

Skistar, Sälen og de grenseoverskridende prosjektene SITE Destination, GREEN og Grensekomiteen møttes i går i Sälen for å planlegge det videre arbeidet med å styrke kollektivtrafikken både internt i
regionen (Malung) og over grensen mellom Trysil og Sälen.  Utgangspunktet er analysen fra SITE og de behov for kollektivtrafikk som reiselivsnæringen er opptatt av.  Det var enighet om å satse videre på å
utvikle dette og i første omgang tas det sikte på å gjennomføre informasjonsmøter både lokalt og regionalt. 

På bildet sitter fra venstre: Ingemar SITE, Jonas Bauer, VD Skistar Sälen, Per Granås, driftssjef Skistar Sälen og Anne Lindstrøm, GREEN. Foto: Kjell Vaagen.

(15 november 2012)