Et grønt innovasjonssystem?

Council of the Baltic Sea States og samarbeidsprosjektet “Effect”  som er en dialogplattform om energi og ressurseffektivitet i Østersjøregionen gjennomførte i slutten av juni et seminar og en studietur i Malmø.  Länsstyrelsen Dalarna v/Marit Ragnarsson er prosjektleder for Effect-prosjektet som har en rekke samarbeidspartnere i Østersjøregionen.  Det nordisk-russiske prosjektet «Nordic-Russian Green Growth Arena» deltok også under arrangementet.  På seminaret gikk man gjennom status og kom med anbefalinger om det videre samarbeidet i prosjektet.  Malmø har utmerket seg som en kommune med en rekke grønne prosjekter og vi besøkte bl.a. Malmø Cleantech Center og bydelen Augustenborg, som er kjent for å være «Øko-byen Augustenborg, der det bl.a. jobbes med grønne tak, solenergi, vannforvaltning m.m. for å skape bydelen om til en sosial, økologisk og økonomisk bærekraftig bydel.

I etterkant av seminaret, initiert av Marit Ragnarsson fra Länsstyrelsen Dalarna, ble det gjennomført et møte mellom Länsstyrelsen Dalarna, Hedmark fylkeskommune (Grensekomiteen), Region Sjælland (Danmark) og Region Pohjois Savon (Finland).  Målsettingen med møtet var å diskutere om de 4 regionene kan se muligheter for et tettere nordisk samarbeid om grønn utvikling.  Alle partnerne har interessante erfaringer og mye å bidra med i et fellesprosjekt der mulighetene for å lære av hverandre, utveksle erfaringer og skape forutsetninger for et samarbeid over landegrensene mellom kommuner og bedrifter så absolutt er tilstede.  Det var også interesse for å invitere inn en islandsk partner, eventuelt en annen norsk region for å styrke det nordiske perspektivet.  Mulige temaer for et samarbeid kan være utvikling av et grønt innovasjonssystem, optimering av ressursene i lokale energisystemer og utvikling av verktøy for energieffektivisering.  Hver av partnerne skal diskutere dette på hjemmebane i løpet av høsten før partnerskapet møtes igjen for å konkretisere samarbeidet ytterligere.  For Grensekomiteen Hedmark-Dalarna vil et slikt prosjekt passe godt inn i strategien  «Arbeide for en bærekraftig økonomisk utvikling basert på kunnskap om grønne næringer og grønn tilvekst»