Erfarenhetsseminarie 26–27 maj 2014 i Idre

vaajmalogoPå måndag-tisdag 26-27 maj i nästa vecka samlas Gränskommittén, Vaajma och SITE Destination till ett erfarenhetsseminarie!

Seminariet har som syfte att sprida kunskap kring arbeten och resultat av deltagande projekts gränsregionala samarbeten.

Regionprojekt Vaajma har som villkor i sitt beslutsdokument att resultatspridning ska prioriteras, vilket är en viktig aktivitet för alla projekt inom Sverige Norge programmen. Nordens Gröna Bälte: s styrkommitté uppmärksammade vid beslutsmötet att Regionprojekt Vaajma: s resultat borde vara intressant för många i programmets geografi.

Regionprojekt Vaajma, Gränskommittén Hedmark – Dalarna och SITE Destination vill ta tillvara på denna möjlighet till resultatspridning och också temavis diskutera erfarenheter från respektive projekt. Hur har arbetet fungerat? Vad har varit bra och mindre bra? Vad kan man lära av detta?

Interreg sekretariatet skriver:

Kännedom om projekten i Sverige-Norge programmet är tyvärr oftast något som bara några få kan berätta om. Den erfarenhetskonferens som nu planeras är därför något som är som hand i handske för hur samarbetet mellan Sverige och Norge kan se ut.

Bakgrunn og syfte

De 3 prosjektene har mange års erfaring med å drive grenseregionalt og grensenært samarbeid. 2 av prosjektene avsluttes i 2014 og for å lære av hverandres erfaringer og spre informasjon om arbeidsmåter, resultater og utfordringer gjennomføres dette seminaret. Alle prosjektene har en målsetting og et krav om å spre kunnskap omkring arbeidet og de resultater som det har gitt.

Forventninger

Forventningene på dette arrangementet er at når vi skiljes åt den 27 mai etter lunsj så har:

  •  Personlige kontakter har skapats – både nye og fordypende
  •  Informasjon har utbytts om varandras prosjekter og resultater
  •  Informasjon har utbytts om varandres arbetsområden och arbetssätt
  •  Nya ideer om hvordan utvikle og drive grenseoverskridende prosjekter har kommit upp
  •  Förmidle sammenstillingen til de som er relevante mottakere

Etter avsluttet seminar så kommer gruppenes diskusjonsmateriell att sammenställas och skickas ut til deltakerna. Noen ytterligere oppfølging kommer ikke til å skje fra arrangørenes side.

Program:

Måndag 26 maj

13:15 Välkommen och en presentationsrunda

13:30 Interregprojekt 1: Vaajma, resultatredovisning

15:00 Kaffe

15:15 Interregprojekt 2: SITE Destination, resultatredovisning

16:45 Prosjekt 3: Grensekomiteen Hedmark-Dalarna, resultatredovisning

18:15 Summering dag 1

18:30 Avslut

19:30 Middag

Tisdag 27 maj

08:30 Gruppvisa möten och byte av erfarenheter utifrån givna frågor

10:30 Kaffe

10:15 Fortsättning Gruppvisa möten

11:00 Redovisning av gruppmötena

12:00 Summering, lunch och avslutning

 

Fullständig inbjudan finns här: Inbjudan Erfarenhetsseminarium Idre 20140526-27 docx

Länk till Vaajmas webb: http://www.vaajma.com/regionprojekt-vaajma

Länk till SITE Destinations webb: http://www.sitedestination.com/sv