Engerdal og Älvdalen kommuner i møte den 27 februar i Idre for å se på muligheter samarbeid innenfor sjuk, helse- og omsorgssektoren

 Grensekomiteen arrangerte et møte mellom Idre og Engerdal kommuner for å se på muligheter til  samarbeid mellom Engerdal og Älvdalens kommuner innen helse, sjukvård og omsorg.  Disse oppgavene blir løst på forskjellig måte i de to kommunene. Ved å møtes kan man se på ulike måter å løse dette på og lære av hverandre. Utfordringene på begge sider av grensa er spredt bosetting med store avstander . Som resultat av møte vil det bli arrangert en studietur fra Engerdal til Älvdalen og dat det er et ønske om å se på muligheten for gjensidig hospitering for å lære av hverandre.   Grensekomiteen har kontakt med et Interreg prosjekt ”Vaajma” som foregår mellom fire kommuner i Jämtland og Nord-Trøndelag som også ser på lignende løsninger innen samme område. www.vaajma.com

 

 

Fra venstre Enhetsleder Kristin Oppgård fra Engerdal kommune, Verksamhetschef/MAS  Elisabeth Fransson fra Älvdalen kommun, Rådmann Håvard Haug fra Engerdal kommune  og Kommunchef Stefan Linde fra Älvdalen Kommun

 

Fotograf Anne Pauline Skjelkvåle