Engagemang, inspiration och en himla glöd- artikel från demografiseminariet 23-24/10

Att locka till sig människor och få dem att stanna är utmaningar som många kommuner står inför. Att ha tillräckligt med personal efter de stora pensionsavgångarna som väntar på tröskeln är ett annat. Dessa områden diskuterades flitigt under två intensiva seminariedagar förra veckan.

Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, förra veckan diskuterades utmaningen med att få folk att stanna samt flytta till mindre kommuner. Inbjudna var kommuner i Hedmark och Dalarna, regionala handläggare och beslutsfattare och näringslivet. Även frågan kring de stora pensionsavgångarna som kommer äga rum i framtiden diskuterades. Utmaningar som både Sverige och Norge kommer ställas inför inom en snar framtid. Bakom arrangemanget stod Gränskommittén Hedmark Dalarna. En organisation som jobbar gränsöverskridande och vars syfte är att främja regional utveckling och tillväxt för Dalarna och Hedmark i Norge.

Att få folk att stanna kvar i en kommun eller att locka nya individer att flytta dit är inte det lättaste. Enligt Knut Vareide, till vardags forskare och socialekonom, handlar det hela om kommunens attraktivitet.  En kommuns attraktivitet handlar både om hur attraktiv kommunen är för besökaren, hur attraktiv den är för företag samt hur attraktiv den är som kommun att bo i.

När deltagarna själva spann vidare på frågan om kommuners attraktionskrafter ansåg de bland annat att deras kommuner bör satsa och ta vara på det som är unikt med just den samt satsa på att se till att dialogen mellan politiker, medborgare och näringsliv fungerar. De tyckte också att kommuner borde omfamna och ta hand om de nyinflyttade och inte glömma bort dem när de väl flyttat till kommunen. Deltagarna menade också att kommunen borde satsa på bostäder samt en tilltalande infrastuktur i och omkring regionen.

I framtiden kommer många kommuner att ställas inför stora pensionsavgångar. Enlig Per Sandgren, processledare på Arena för Tillväxt, kan problemet i näringslivet lösas genom att kommuner tar vara på både den arbetskraft som finns i regionen och den som finns utanför.

När deltagarna fortsatte diskussionen beträffande kompetensförsörjning i framtiden, menade de att deras kommuner borde arbeta med lärlings- och traineeprogram, jobba med entreprenörskap från låg ålder och omvandla oattraktiva arbetsplatser till attraktiva. De tyckte också att kommunerna borde fånga upp de äldres kunskap och motivera dem att jobba längre samt att skolan borde göras mer attraktiv. Det är i dag är många ungdomar som inte klarar av gymnasiet och på grund av detta ofta hamnar utanför arbetsmarknaden.

Under seminariedagarna upptäckte deltagarna att kommunerna i Sverige och Norge ofta sitter i samma båt när de ställs inför problem, men att de använder olika åror för att ro. Något som deltagarna ska ta till vara på i framtiden.

 Foto och text: Malin Sedeborn

Relaterade länkar: