Energimöte Dalarna och Hedmark 28 maj 2014

På onsdag i nästa vecka arrangerar Gränskommitteén ett energimöte i Vansbro!1675033-beautiful-young-girl-and-wind-turbine-field

Programför mötet:

10.00 Välkommen! Vilka är vi – laget runt och syftet med mötet

10.30 Hedmark berättar om sitt/sina projekt och om initiativet till mötet

11.00 Länsstyrelsen berättar om pågående projekt och arbete

11.30 Vansbro kommun berättar om sitt arbete – energi- och klimatrådgivning, energieffektivt byggande – Myrbackaskolan – processen och planerna kring detta

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning på diskussionerna

14.00 Hur går vi vidare

14.30 Besök Myrbackaskolan

15.00 Avslut
Fullständig inbjudan hittas här:program vansbromötet_140528