Energieffektivisering i Latvia

Leadpartner Länsstyrelsen Dalarna, og partnerne Byggdialog Dalarna og Hedmark fylkeskommune deltok sammen med andre partnere i Østersjøprosjektet Effect4Buildings i et møte i Vidzeme-regionen i Latvia.  Vidzeme-regionen er en av 5 regioner i Latvia og har ca 240.000 innbyggere.  Regionen må karakteriseres som en rural region, preget av landbruk og store skoger, men har også flere attraktive og hyggelig mindre byer.  Byene Cesis og Valmiera, samt Smiltene kommune, som partnerskapets møter var i, er gode eksempler på trivelig småbyer og kommuner.  Cesis er bl.a. byen der Latvias flagg ble skapt.

 

 

Vertskapet fra Vidzeme og representanter fra kommunene orienterte om både region og kommuner og viste at det ble jobbet godt på flere områder, ikke minst innenfor det brede temaet bærekraftig utvikling.  Regionen og kommunene er også svært aktive som deltakere i ulike EU-prosjekter og Vidzeme-regionen deltar i dag i 35 forskjellige EU-prosjekter.  Temaet ”prosjekttrøtthet” virker å være et ukjent begrep i regionen og vi merket også godt et betydelig engasjement og interesse for samarbeid med Skandinavia.

Effect4Buildings er nå halvveis i sin prosjektperiode og arbeidet med å teste og forbedre ulike verktøy og instrumenter for energieffektivisering er i full gang.  Hedmark fylkeskommune har hovedansvar for verktøyet ESCO/EPC (Energiserviceselskaper/energisparekontrakter), mens Byggdialog Dalarna har ansvar for verktøyet ”Grønne leieavtaler”.  Under arrangementet ble det gjennomført en rekke workshops og studiebesøk der deltakerne fikk god anledning til å ha grundige diskusjoner om de ulike verktøyene som brukes i arbeidet med å gjøre både offentlige og private bygg mer energieffektive.  I tillegg til temaet energieffektivisering diskuterte partnerskapet også temaet ”innendørsklima”.  Dette er et omfattende tema, men også viktig, ikke minst sett i et helseperspektiv.  Dessverre er det ofte slik at økt satsing på energieffektivitet og redusert energiforbruk kan medføre et dårligere inneklima.  Her er det viktig å få til en god balanse mellom klima og energibruk.

 

 

I urbane strøk i Latvia er fjernvarme sterkt utbredt og i alle de byggene vi besøkte var det fjernvarme som ble brukt til oppvarming.  I Cesis besøkte vi en barneskole fra 1907 som var blitt betydelig oppgradert med nye vinduer og ventilasjonsanlegg m.m. ut i fra slagordet ”Fresh air gives fresh brain”.  I kommunen Smiltene besøkte vi en relativt ny 4-etasjes boligblokk med leiligheter i forskjellig størrelse og i Valmiera en helt ny ”sosial boligblokk” med flere funksjoner og tilpasset ulike grupper med behov for sosial boligbygging.  Bruk av fjernvarme, nye vinduer og ventilasjon, god isolering og også en omfattende bruk av solcellepaneler på den sosiale boligblokkens tak gjorde dette til energieffektive bygninger.  Valmieras nye svømmehall med 25 meters baner og et flott spasenter var også svært imponerende.  Energigjenvinning var et viktig aspekt ved svømmehallen.