Energi- og klimaseminar på Tynset 12 juni 2019

Østersjøprosjektet Effect4Buildings i samarbeid med Tynset kommune og Regionrådet for Fjellregionen skal gjennomføre et seminar om klima- og energiarbeidet den 12 juni på Tynset. I tillegg til et innledningsforedrag av ordføreren på Tynset, vil seminaret inneholde interessante foredrag om inneklima, klima- og energiplanlegging, arbeidet med energieffektivisering i Tynset kommune og solenergi/solceller fra Nord-Østerdal Kraftlag. I tillegg vil det bli flere foredrag om Energisparekontrakter (EPC), der Elverum kommune og Effect4Buildings vil bidra. Seminaret avsluttes med en liten workshop der man vil diskutere det videre arbeidet med energieffektivisering i kommuner og næringsliv.

Her er programmet for seminaret:

E4B seminar stakeholders Tynset 12-06-2019