Destinasjonsutvikling og økt tilgjengelighet

Sestinasjonsutvikling og økt tilgjengelighetGrensekomiteen Hedmark-Dalarna har hatt møter med Interregprosjektet SITE Destination og selskapet Scandinavian Mountains AB for å se på mulighetene for å utvikle et samarbeid om det offentliges rolle som muliggjørere for destinasjonsutvikling i grenseregionen Hedmark-Dalarna.

Den viktigste bakgrunnen for samarbeidet er etableringen av en ny internasjonal flyplass i Sälen som skal åpnes i desember 2017 og de utfordringer/muligheter som dette representerer. Aktuelle oppgaver som skal vurderes er myndighetsoppdraget (beredskap, toll, politi, infrastruktur, grensehindre m.m.), fjellpakke Hedmark-Dalarna og et grenseregionalt ”charterfond”. Grensekomiteen vil behandle dette temaet i sine styringsgorganer i mars og april 2016.

SITE Destination, Scandinavian Mountains og Grensekomiteen møttes 24. februar i Sälen for å utvikle samarbeidet. Grensekomiteen vil behandle blant annet temaene myndighetsstøtte, fjellpakke Hedmark-Dalarna og charterfond i sine styringsorganer i mars og april 2016.

 

BILDETEKST: På bildet ses fra venstre Göran Carlsson, Bosse Halvardsson, Charlotte Skott, Ole Martin Norderhaug, Ingemar Kyhlberg, Brett Weihart.