Den globala regionen!

Gränskommittén har deltagit och föreläst på RegLabs konferens Den globala regionen i Stockholm den 21 januari.

”Likt unga backpackers har svenska regioner på kort tid gjort sig hemmastadda på den globala arenan. I dag är det lika naturligt att arbeta med Bryssel, Oulu och Shanghai som Karlstad och Nässjö. Det handlar om att skapa utvecklingsmöjligheter, smarta allianser och funktionella samarbeten. Men hur får vi in det internationella arbetet i den regionala vardagen? Vilka verktyg behövs för att det internationella arbetet ska ta skruv?

Reglabs seminarium Den globala regionen den 21 januari 2014 gav inspiration och erfarenhetsutbyte mellan regionala kosmopoliter.”

  • Kina, det nya närområdet – Regionförbundet Kalmar
  • När periferin blir central – Northern sparsely populated areas, NSPA.
  • Goda grannar – Region Dalarna och Hedmarks fylke
  • Att arbeta strategiskt i Bryssel – Region Skåne
  • SKL International

 

Läs mer på http://www.reglab.se/den-globala-regionen/

Text från RegLabs webbplats.