Demografiske utfordringer på EU’s agenda mot 2020

EU-kommisjonen, gjennom sekretariatet for Interreg 4C-programmet, samlet 9 europeiske demografiprosjekter til en kapitaliseringsworkshop denne uken i Bryssel.  Hedmark fylkeskommune/Grensekomiteen deltok på workshopen. De demografiske utfordringene i Europa er preget av at svært mange regioner, byer(städer) og fjell- og landsbygdsområder opplever til dels sterk befolkningsnedgang samtidig som befolkningen blir stadig eldre.  EU-kommisjonen er overbevist om at disse utfordringene er så store at de må være med på å definere utformingen av de økonomiske strategiene.

Disse 9 demografiprosjektene representerte 22 av 27 EU-land + Norge og hadde over 100 partnere fra hele Europa.  Hedmark fylkeskommune var eneste norske partner i disse prosjektene og representerte Padima (Policy Against Depopulation in Mountain Areas) der også Dalarna var partner.

Målsettingen med workshopen var å kvalitetssikre funnene fra alle prosjektene og samle ytterligere informasjon om gode konkrete eksempler og politiske strategier som kan brukes andre steder i Europa.  En annen målsetting var å skape kontakt og læring mellom prosjektdeltakerne, også med tanke på nye partnerskap i Interreg Europa fra 2014-2020.

 

Workshopen samlet et 20-talls deltakere som diskuterte følgende temaer:

 

  • Utdanning, livslang læring og arbeidsmarked
  • Næringslivsutvikling og økonomisk diversifiering
  • Helse- og sosialtjenester
  • Bo og leve uavhengig som gammel

 

Hele 8 av de 9 prosjektene arbeidet mest med temaet «aldring».  Dette skyldes at i EU vil hele 28% av befolkningen være over 65 år i 2020.  Disse prosjektene var bl.a. rettet mot temaer som å få eldre arbeidstakere til å jobbe lenger, å se på eldre som konsumenter og et marked (silver economy), bruk av ny teknologi (ICT) i tjenesteforsyningen rettet mot eldre (eldercare services) og hvordan gjøre det mulig for eldre å klare seg selv lengst mulig i egne boliger.  Padima har arbeidet mest med temaene utdanning og næringslivsutvikling samt attraktivitetsutvikling (som ikke var et tema på workshopen) og er omtalt med flere gode eksempler i sluttrapporten.  Dalarna ble også omtalt spesielt på workshopen, bl.a. gjennom at det er laget 4 flotte videoer fra demografiprosjektene.   Videoen fra Dalarna omhandler implementering av et godt eksempel fra Italia til Dalarna og videoen viser bl.a. prosjektleder Åsa Ängsback fra Region Dalarna og fantastisk vakre Dalabilder fra bl.a. Sundborn.  Videoen anbefales på det sterkeste og kan ses på linken under.

 

I sluttrapporten fra gjennomgangen av de 9 demografiprosjektene blir det gitt en rekke anbefalinger knyttet til de 4 hovedtemaene.  En hovedkonklusjon er at demografiske utfordringer er et tverrsektorielt tema og det må derfor arbeides ut i fra en integrert tilnærmingsmåte, samtidig som det er behov for skreddersøm da hver region er unik på sin måte.  Det anbefales å lese sluttrapporten for å få mer informasjon om de enkelte prosjektene samt alle anbefalingene.

 

 

For nedlasting av sluttrapporten:

 

http://www.interreg4c.eu/good-practices/capitalisation/demographic-change/

 

For nedlasting av video:

 

http://www.interreg4c.eu/webdoc/

 

 

Bildet viser fra venstre:

 

Ansvarlige for Demografiworkshopen:

Roos Galjard, demografi ekspert, Erika Fulgenzi og Magdalini Anagnostou fra Interreg 4C-programmet

 

 

Tekst og bilder:  Kjell Vaagen