Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna

Vi har nu fått 500 000 danska kronor beviljat av Nordregio för att driva projektet ” Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” (DemLab HD)!

I det kommende prosjektet vil vi arbeide med temaene kompetanseforsyning, arbeidskraftrekruttering og bostedsattraktivitet. I tillegg ønsker vi i prosjektet å utvikle og gjennomføre i 2013 en såkalt Demlab HD (Demografi laboratorium Hedmark-Dalarna), der vi som et lære- og formidlingsprosjekt for kommunene i Hedmark gjennomfører et opplæringsprogram om demografiske utfordringer og muligheter i kommunene.  Disse temaene er det orientert om til et antall kommuner og Regionråd i Hedmark og Dalarna gjennom mail, samtaler, informasjon om og invitasjon til demografiprogrammet. Erfaringer og gode eksempler fra bl.a. Nordregios håndbok og Padima vil bli brukt aktivt i arbeidet med erfaringsoverføring og implementering. (5 december 2012)

Läs mer under ”Nyheter”!