Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna- Nyhet dec 2012

Vi har nu fått 500 000 danska kronor beviljat av Nordregio för att driva projektet ” Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” (DemLab HD)!

I det kommende prosjektet vil vi arbeide med temaene kompetanseforsyning, arbeidskraftrekruttering og bostedsattraktivitet. I tillegg ønsker vi i prosjektet å utvikle og gjennomføre i 2013 en såkalt Demlab HD (Demografi laboratorium Hedmark-Dalarna), der vi som et lære- og formidlingsprosjekt for kommunene i Hedmark gjennomfører et opplæringsprogram om demografiske utfordringer og muligheter i kommunene.  Disse temaene er det orientert om til et antall kommuner og Regionråd i Hedmark og Dalarna gjennom mail, samtaler, informasjon om og invitasjon til demografiprogrammet. Erfaringer og gode eksempler fra bl.a. Nordregios håndbok og Padima vil bli brukt aktivt i arbeidet med erfaringsoverføring og implementering.

 

1.1       Mål for prosjektet

Målsettingen for prosjektet er å: 

  • etablere et bedre faktagrunnlag
  • utvikle kunnskap om temaene bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet, kompetanseforsyning og arbeidskraftrekruttering
  • bidra til felles erfaringsutveksling
  • etablere et fundament for grenseregionalt samarbeid om demografiske utfordringer.

1.2       Innhold og aktiviteter i prosjektet

 I prosjektet vil det arbeides med temaene kompetanseforsyning, arbeidskraftrekruttering og bostedsattraktivitet. I tillegg ønsker vi i prosjektet å utvikle og gjennomføre i 2013 en såkalt Demlab HD (Demografilaboratorium Hedmark-Dalarna), der vi som et lære- og formidlingsprosjekt for kommunene i Hedmark og Dalarna gjennomfører et opplæringsprogram om demografiske utfordringer og muligheter i alle kommunene.  De ovennevnte temaene er det delvis orientert om til et antall kommuner og Regionråd i Hedmark og Dalarna gjennom mail, samtaler, informasjon om og invitasjon til demografiprogrammet.  Gjennom de erfaringene vi har med bl.a. Padima og deretter Nordregios håndbok med et stort antall gode eksempler som også egner seg for implementering, vil vi ta sikte på å bruke disse aktivt i vårt arbeide med de tre temaene og ikke minst i Demlab HD-opplæringsprosjektet.

 Prosjektets aktiviteter vil bestå av følgende: 

1.                   Faktainnsamling (statistikk, intervjuer (status, behov, ønsker)

2.                   Kartlegge prosjekterfaringer innenfor de aktuelle temaer

3.                   Sammenstille gode eksempler – utarbeide Erfaringsguide Hedmark-Dalarna

4.                   Utvikle og gjennomføre Demlab HD som kompetanse/lærings- og samarbeidsforum 

1.3       Resultatindikatorer

a)     Ett grenseoverskridende nettverk med minst 8 kommuner fra Hedmark og Dalarna med interesse for temaet demografiske utfordringer skal bestå (videreføres av seg selv) når prosjektet avsluttes

b)    Minst 20 personer skal delta i Demlab HD og minimum 50% skal være kvinner

c)     Samarbeid innledet om videreføring av ulike demografiprosjekter

 

1.4       Målgrupp

I delprosjektet Demlab HD vil alle kommunene i Hedmark og Dalarna være i målgruppen.