Demografiska utmaningar i Hedmark och Dalarna-seminarie 16-17 april

 Inbjudantill seminarie

 Den 16 och 17 april träffas referensgrupp och kommunrepresentanter från Hedmark och Dalarna i      Gränskommitténs demografiprojekt ”Demografiska utmaningar i Hedmark och Dalarna”. Seminariet den 17 april sker på Högfjällshotellet i Sälen och inleds av Nordregio, en internationell forskningsorganisation inom regionala studier. Syftet med seminariet är att utbyta information om hur den demografiska utvecklingen påverkar kommunernas situation inom bl.a. kompetensförsörjning, rekrytering och bostadsattraktivitet.

 

Mer information finns i inbjudan som gått ut till berörda parter och återfinns här! gk_inbjudan_17 april 2013_130319