Dalarna och Hedmark ökade med 1 508 personer under 2013!

Dalarnas folkmängd ökade med 794 personer och 714 flere personer bosatt i Hedmark i fjor!

Dalarna:

Befolkningsökning i 9 av 15 kommuner och den största ökningen sedan 1991. Dalarnas befolkning var vid årsskiftet 277 349 personer och detta genom den högsta

inflyttningen under mätbar tid och det högsta flyttnettot sedan 1990.

Det är invandring som ligger bakom befolkningsökningen och det är samma trend i alla län utanför storstadsområdena och deras grannlän. Borlänge och Falun slår nya rekord varje år och det är också de enda två kommunerna i länet med födelseöverskott. Borlänge har för övrigt för första gången över 50 000 invånare (50 023). På minussidan ligger Malung-Sälen sämst till. 117 personer färre och en procentuell minskning med 1,1 procent.

Hedmark:

Statistisk Sentralbyrås befolkningsstatistikk for 2013 viser at folketallet i Hedmark økte med 714 personer i 2013.  Dette er en økning på 0.4% fra 2012 og det ligger langt under landsgjennomsnittet.  Størst vekst hadde Stange kommune på 1.7% mens Engerdal hadde størst nedgang med 2.3%.  Det er 4 kommunene på Hedemarken som øker mest og folketallet i denne regionen, med Hamar som regionsenter økte folketallet med 621 innbyggere.  13 av fylkets 22 kommuner viste nedgang i folketallet og av fylkets 7 grensekommuner, hadde 6 nedgang i folketallet.  Bare Kongsvinger hadde vekst i 2013.

Hva skyldes endringene i folketallet i 2013?  Hedmark har fortsatt lav fertilitet og fødselsunderskuddet ble på hele 422 personer i 2013.  6 kommuner hadde fødselsoverskudd.  Det var derfor nettoinnflyttingen som «reddet» Hedmark i 2013, men hele 9 kommuner hadde også flytteunderskudd i 2013.  Statistikken viser også at det er innvandring fra andre land som får folketallet i Hedmark til å øke.  Innflyttingsoverskuddet fra utlandet ble i 2013 på 1175 personer.  Alvdal var den eneste av kommunene i Hedmark som hadde flytteunderskudd fra utlandet.

Statistikken over folketallsutviklingen i Hedmark viser at fylket fortsatt har demografiske utfordringer, men at det også er store regionale forskjeller.  Byene og kommunene på Hedemarken vokser fortsatt, mens distriktskommunene fortsetter nedgangen.

Statistik_Folkmängd och befolkningsförädringar för länen och Dalarnas kommuner 2013

Kopia av Folketallet i Hedmark-Endringer i 2013 (2)

 

Ordförklaringar:

Flyttnetto = inflytt minus utflytt

Födelseöverskott = fler födda än döda

Källa: Region Dalarna

Foto: Per Eriksson