Crossing borders!

Nordregio har utkommit med en skrift ” Crossing Borders- Linkages between EU policy for territorial cooperation and Nordic cross-border cooperation”. I skriften, som ni kan ladda ner här står att läsa om TRUST Hedmark Dalarna-projektet (sidan 25) som var starten för Gränskommitté-samarbetet!  Artikeln tar upp historiken bakom TRUST-projektet och hela resan till den ”sömlösa” övergången till det som bildades den 1 maj 2012 och som vi nu driver i Hedmark Dalarna samarbete-Gränskommitté som våra fyra ursprungliga medlemsorganisationer i TRUST (Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmark Fylkeskommune och Fylkesmannen i Hedmark ) startade redan 2007!