Posts Categorized: Nyheter

Slutrapport regionprojekt Vaajma/Gränshinder i Mittnorden

Regionprosjektet Vaajma er en videreføring av prosjektet Midt-Skandinavisk Regionprosjekt. Mittnordenkommittén har delfinansierat projektet under 2013-14. Prosjektets virkeområde, benevnt Vaajmaregionen, er definert som Lierne og Røyrvik kommuner i Norge, Frostviken i Strömsunds Kommun og Hotagen i Krokoms Kommun i Sverige. Hensikten med prosjektet har vært å styrke

Nya medarbetare och avtackningar i Gränskommittén!

Inför nästa års arbete har vi fått förstärkning i projektgruppen av Gunhild Sem, Fylkesmannen i Hedmark samt Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna. Varmt välkommen till oss önskar vi! Våra nya medarbetare fick gå ingen mjukstart då vi möttes i Trysil för att lägga fast riktlinjerna för nästa års Strategiplan och Handlingsplan. Vi avtackade också vår kära kollega… Read more »

Projektgruppsmöte i Gränskommittén

Igår samlades projektgruppen i ett vintrigt och snöigt Sälen för en genomgång av Gränskommitténs handlingsplan och strategiplan för 2015-2017. Med på mötet var också våra nya projektgruppsmedlemmar Jacob och Gunhild som vi hälsade varmt välkomna till Gränskommitténs arbete framöver!  

Nordisk Råd ønsker fælles koordinering af EU direktiver

En fælles implementering af EU direktiver kan skabe større mobilitet mellem de nordiske lande og hindre nye grænsehindringer i at opstå. Nordisk Råd foreslår nu at et fællesnordisk udvalg skal sikre samklang i forhold til EU lovgivning.

Gränshindersundersökning i Hedmark!

Nu genomförs undersökningen som visar om Hedmarks företagare upplever gränshinder eller svårigheter med företagarna i Dalarna! 1 700 verksamheter/företag med omsättning över 2 miljoner norska konor tillfrågas. Undersökningen är en fortsättning på det arbete som vi i Gränskommittén startade förra hösten då Företagarna Dalarna på vårt initiativ

Trysil och Vansbro sist ut i kommunseminarierna om attraktivitet!

  Grensekomiteen har nå avsluttet de 5 kommuneseminarene om attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna. Sist ute var Trysil og Vansbro kommuner der det deltok til sammen over 50 personer både fra kommune og næringsliv. Seminaret i Trysil var en del av arbeidet med revidering av kommunens strategiske næringsplan og Trysil skal gjennomføre 2

AAL Forum i Bukarest

Europa står just nu inför en befolkningsminskning, en svag naturlig folkökning och en åldrande befolkning. Denna utveckling innebär att den totala befolkningen i EU minskar något, samtidigt som den blir mycket äldre. Antalet personer i arbetsför ålder (15-64 år) i EU-25 kommer att minska med 48 miljoner mellan 2006 och 2050 och försörjningsbördan kommer troligen… Read more »

Gränshindersarbetet i Norden!

Grensehindersrådets sekretariat møtte alle Grensekomiteene, Hallo Norden og Grensetjenestene den 5 september på Morokulien for å diskutere arbeidet i Norden. Sekretariatet informerte om status i Ministerrådets og Grensehinderrådets arbeid med Grensehindre. Det arbeides med å få

Gränsregionalt forum och gränshindersarbete!

  Grensekomiteen ARKO som eies av 7 kommuner i Glåmdalen i Hedmark og 4 kommuner i Nord-vest Värmland sto som vertskap for årets Grenseregionale Forum og grensehinderarbeidet. Deltakelsen besto av de fleste Grensekomiteene, Grensetjenestene …og Hallo Norden. I tillegg deltok en rekke lokale og regionale poltikere og tjenestemenn. Fylkesråd Anne-Karin Torp Adolfsson fra Hedmark fylkeskommune… Read more »

Grenseløs attraktivitet

   Grensekomiteen arrangerte sitt første grenseløse attraktivitetsseminar i går i Sälen. Rundt 50 personer fra Trysil, Rendalen, Vansbro, Säter og Smedjebacken deltok på seminaret. Deltakerne var politikere, tjenestemenn og bedriftsledere fra de 5 kommunene. Fylkesråd Lasse Juliussen fra Hedmark fylkeskommune åponet seminaret og ønsket deltakerne velkommen til et seminar der målsettingen var å rette oppmerksomheten… Read more »