Posts Categorized: Nyheter

Gränsforum 2017 i Sälen: – Integrasjon av flyktninger viktig utfordring

22. februar svar Grenseforum 2017 samlet til møte på Høgfjällshotellet i Sälen. Tema var innvandring og kompetanse under overskriften ”fra immigrant til medarbeider”. Kommunlråd Kurt Podgorski i Malung Sälen kommune åpnet konferansen ved å slå fast at det er en sterk utvikling i området med blant annet flyplass i Malung-Sälen. Tekst og foto: Erik Johnsen… Read more »

Gränsforum 2017 med seminar «Från immigrant till medarbetare»

Seminariet arrangeras av Gränskommittén Hedmark-Dalarna tillsammans med: SITE Destinasjon, Vägen In, Region Dalarna, Hedmark fylkeskommune, Länsstyrelsen i Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark, Regiona Sør-Østerdal og Nordiska Ministerrådet. Bakgrunnen for seminaret er at stora delar av Hedmark och Dalarna står inför en besvärlig situation inom demografi och kompetensförsörjning. Mitt i en utveckling med minskande (infödd) befolkning och… Read more »

Ledergruppa i Grensekomiteen Hedmark-Dalarna med møte i Hamar

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna var 14. og 15 desember på møte i Hamar. En rekke saker ble drøftet. Men den viktigste saken var drøftinger om Grensekomiteens arbeid de kommende årene. BILDET: Rundt bordet på hotell Scandic i Hamar ser vi: Ole Jørn Alfstad (Hedmark fylkeskommune), Veronica Moraeus (Länsstyrelsen i Dalarna), Terje Røe (Sør-Østerdalsregionen), Lennart Färje (Region Dalarna), Hans Pontusson… Read more »

Kick-off: Ökat samarbete för att minska gränshinder

Den 23 november hade projektet Gränsmöjligheter kick-off i Morokulien. Syftet med Gränsmöjligheter är att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige för små och medelstora företag. Målen är bland annat att reducera mentala, formella och informella hinder för näringslivet. BILDET: 40-50 personer deltok under Kick-off på Morokulien, blant dem var prosjektleder Katarina Nordemstam,… Read more »

Informasjon fra Grensekomiteen Hedmark Dalarna

Nyhetsbrev fra Grensekomiteen Hedmark-Dalarna November 2016 Integrasjon, attraktivitet og kompetanse tema for Gränsforum 2017 Stora deler av Hedmark og Dalarna står overfor en utfordrende situasjon når det gjelder demografi og kompetanse. Med utgangspunkt i grensekommunene i Malung-Sälen, Trysil, Älvdalen og Engerdal skal det undersøkes hvordan kommuner raskere og bedre kan benytte seg av det potensialet… Read more »

161 mil grensemuligheter langs den norsk-svenske grensen

Hedmark fylkeskommune har sammen md Länsstyrelsen i Värmland bevilget økonomiske midler i samarbeid med flerae svenske og norske partnere for å driva prosjektet ”Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen”. Prosjektet er treårig og startet opp 1. september. Det totale budsjettet er på 1.396 .816 euro. Det tilsvarer ca. 12,5 millioner norske… Read more »

Vellykket seminar om grensehinder i Trysil

Grensekomiteen Hedmark Dalarna samlet mandag 18. april myndighetspersoner og for næringslivs på begge sider av Riksgrensen mellom Norge og Sverige til et seminar om grenseoverskridende næringsvirksomhet og grensehindre for næringslivet. Prosjektleder i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, Kjell Vaagen, minnet om at Grensekomiteen eies av de fire myndighetsorganene Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Länsstyrelsen i Dalarna og… Read more »

Älvdalen kommun i Dalarna: Attraktivitetsanalys från Telemarksforskning

Älvdalens kommun är i början av processen med att uppdatera kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är det dokument som styr framtida utveckling, markanvändning och byggande i kommunen. De som genomför planeringen vill få in så många synpunkter och idéer som möjligt och bjöd därför in olika aktörer i kommunen till en workshop. Tekst og foto: Ola Granholm/Framväxtbolaget… Read more »

Invitasjon til seminar om grensehindre for næringslivet

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna inviterer til seminar om grenseoverskridende virksomhet og grensehindre for næringslivet i Hedmark og Dalarna. Seminarer holdes på Radisson Blu Trysil, 18. april 2016. Påmeldingsfrist er 8. april.  Påmelding via link på neste side. Spørsmål om seminaret kan rettes på epost til prosjektleder Kjell Vaagen (bildet) kjell.vaagen@hedmark.org eller til Ingemar Kyhlmark: ingemar@sitedestinasjon.com.