Bygg for fremtiden

Østersjøprosjektet Effect4Buildings ved Tallinn Science Park Tehnopol i Tallinn, Estland, var vertskap for prosjektets fjerde partnermøte.  Som en sentral del av møtet arrangerte Tehnopol også KulturEstSummit 2018, et stort seminar/matchmaking-møte med over 150 deltakere og med 17 bedrifter som utstillere. Temaet for seminaret var ”Future for Buildings” med bakgrunn i at 35% av bygningene i EU er over 50 år og at nesten 75% av bygningsmassen er lite energieffektiv.  De 150 deltakerne kom fra de fleste landene i Østersjøregionen og det ble holdt en rekke interessante foredrag fra internasjonale foredragsholdere med solid kunnskap om ulike ”greentech”-temaer.  Arrangementet fant sted i Kultuurikatel-Tallinn Creative Hub, som er et nedlagt kullkraftverk, sentralt i Tallinn.

Estlands minister for entreprenørskap og informasjonsteknologi Rene Tammist åpnet konferansen og ønsket deltakerne velkommen til arrangementet.  Tammist sa at 50% av energibruken i Estland er fra byggsektoren.  Han viste også til viktigheten av verktøyet EPC der han bl.a. snakket om å lage en epc-database, epc-sertifikat, epc-digitalisering og epc-strukturer/plattformer.  Innledningen fra statsråd Tammist var et godt utgangspunkt for et annet av hovedforedragene der Liv Randi Lindseth fra Norge presenterte interessante erfaringer om epc i Norge,  Norden og Balticum.  Hun viste bl.a. til at bruk av epc i vesentlig større grad bidrar til å nå energisparemål enn mer tradisjonelle verktøy og metoder.  Lindseth deltok også i en paneldiskusjon sammen med bl.a. Mikk Mavel fra Estlands statlige eiendomsselskap om hvordan man kan forbedre epc-modellen.  Lindseth var i panelet tydelig på at man måtte øke tempoet i co2-reduserende tiltak, at man måtte ta ansvar og bli ”frontrunnere” og at epc-modellen var et godt verktøy med vinn-vinn for alle parter i dette arbeidet.  Hedmark fylkeskommunes rolle i Effect4Buildingsprosjektet er også å utvikle epc-modellen og promotere den både i eget fylke og i partnerlandene.

I et foredrag fra vindusprodusenten Velux ble det vist til at vi er blitt en ”indoor generation” og at vi tilbringer over 90% av tida vår innendørs.  Med bakgrunn i at lufta innendørs er 5 ganger mer forurenset enn utendørs bør det gjennomføres tiltak som forbedrer kvaliteten på lufta innendørs på følgende områder: for varmt eller for kaldt, fuktighet og mangel på dagslys.  For å bedre inneklimaet var rådet å lufte ut, vaske/rense tepper, unngå kjemiske produkter og fukt.  Dette er enkle og billige tiltak som alle kan gjennomføre.  En mer omfattende renovering vil gi bedre resultater, men koste mer.

 

Jonn Are Myrer fra Högskolan i Dalarna deltok i en paneldiskusjon om framtiden for byggsektoren.  Myrer har bl. a erfaring fra renoveringen av Tjärna Engar i Borlänge og var bl.a. inne på at det er byggeiernes ansvar å ta vare på bygningene.  Man kan ikke forvente seg så mye av leietakerne/brukerne.  En stor del av paneldiskusjonen handlet om digitalisering, bruk av sensorer og intelligente bygg.  Med utgangspunkt i brukernes manglende interesse og forståelse må man gjøre husene/byggene mer ”intelligente” og bærekraftige.  Spørsmålet er om brukerne er villige til å betale for dette.

 

En viktig del av arrangementet var utstilling/matchmakingdelen.  Det deltok 17 bedrifter og fra Sverige/Dalarna kom Healthy Homes fra Borlänge og Mora Group fra Mora.  Fra Norge/Hedmark deltok Effektiv Energi AS v/Bjørn Naustvik fra Hamar.  Bedriftene var godt fornøyd med deltakelsen og fikk presentert sine produkter/tjenester til et interessert publikum og fikk også mange interessante kontakter som kan gi grunnlag for et mer langsiktig samarbeid som salg, produktutvikling m.m.

Ragmar Saksing fra Tehnopol var sammen med sitt dyktige crew ansvarlig for det vellykkede seminaret.