Botnian Arc – En grenseregion med stort potensiale

Bothnian Arc er grensekomiteen Hedmark-Dalarnas nærmeste samarbeidspartner i OECD-prosjektet om grenseregional innovasjonspolitikk.  Bothnian Arc er en grenseregion mellom Sverige og Finland lengst nord i Østersjøen og har 710000 innbyggere.  Regionens viktigste byer er Uleåborg og Luleå og regionen må karakteriseres som industritung med en rekke bedrifter innen treforedling og metall, men reiselivsnæringen er også i sterk vekst.  Nokias virksomhet i Uleåborg har vært av meget stor betydning for den nordlige delen av Finland og Nokia hadde på det meste nærmere 5000 sysselsatte i Uleåborg.  Nokias suksess var også en viktig drivkraft bak Uleåborgs sterke befolkningsvekst fra 1980-tallet og fram til i dag. Den siste tiden har imidlertid antallet sysselsatte blitt redusert i Nokia, men Uleåborg er fortsatt en meget viktig høyteknologisk by.  Luleå i Norrbotten har også hatt en positiv utvikling de senere år og Facebooks beslutning om å serve hele Europa med sitt datasenter i Luleå kan bidra til ny industriepoke i kommunen.  Etter å ha vurdert 100 ulike steder i Europa, bestemte Facebook seg for å bygge tre serverhaller, hver på 28 000 m2, i Luleå med 74 000 innbyggere. Luleå tar sikte på å bli en node, eller et knutepunkt, for datatrafikk fra hele verden. I samarbeid med nabokommunene Boden og Piteå forsøker Luleå nå å merkevarebygge regionen.  De viktigste årsakene til at valget falt på Luleå var et klima velegnet for kjøling, stabil tilgang til fornybar energi, samt en god tomt og et engasjert lokalt næringsliv.

 

Bothnian Arc som grensekomite har 7 svenske kommuner og 6 finske regioner som medlemmer.  Det er store avstander i regionen der avstanden mellom Skellefteå og Kokkola er vel 600 km, mens Haparanda-Tornio nesten må betraktes som en integrert bydannelse på grensen mellom Finland og Sverige.  Bothnian Arc arbeider svært aktivt med å styrke samarbeidet i regionen, men har også et bredere perspektiv der oppmerksomheten for tiden er rettet mot Nordkalotten og Barentsregionen.  Under besøket i Uleåborg fikk vi presentert hvordan man samarbeider med hverandre, der bl.a. Universitetene i Uleåborg og Luleå er viktige samarbeidspartnere.  Under workshopen var det foredrag om innovasjonspolitikken i Sverige og Finland, samt i Bothnian Arc.  Grensekomiteen Hedmark-Dalarna fortalte om sin virksomhet og om vår rolle i prosjektet, der vi bl.a. skal være «peer reviewers» som innebærer at vi skal komme med råd til Bothnian Arc om hvordan de kan styrke sitt grenseregionale arbeide.  Bothnian Arc vil ha samme rolle når de, sammen med OECD-teamet, kommer til Dalarna og Hedmark 22-24 april 2013 med Grensekomiteen Hedmark-Dalarna som vertskap.

 

Fra Venstre:  Claire Nauwelaers, OECD, Karen Maguire, OECD, Giulia Ajmone Marsan, OECD, Matti Pennanen, Stadsdirektør Uleåborg kommune, Carl Petersen, Ordfører Luleå kommune og Heiki Aalto, VD Bothnian Arc.
Foto: Kjell Vaagen, Gränskommittén