Bidra med framgångsrika projekt till den kommande erfarenhetskatalogen om demografiska utmaningar!

Som en del av prosjektet ”Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” ønsker vi å informere om de 11 kommunene som er med i prosjektet i en katalog der det gis en kort presentasjon av kommunene og gode eksempler på prosjekter som kommunene har gjennomført eller medvirket i de siste årene. Prosjektene skal helst være avsluttet og ha bidratt til interessante resultater. Det blir presentert et prosjekt pr kommune i katalogen. Vi ønsker gjennom denne katalogen å vise bredden i det arbeidet som gjøres av kommunene for å styrke attraktiviteten. Grensekomiteen Hedmark-Dalarna ønsker gjennom denne eksempelsamlingen fra Hedmark og Dalarna å lage et hjelpemiddel for kommuner og regionale myndigheter som arbeider med planlegging og aktiviteter for å styrke bosetting og befolkningsutvikling i nordiske grenseregioner.

Et fellestrekk (gemensamt) for alle disse kommunene er at de, på ulike måter, har arbeidet aktivt med å opprettholde eller øke folketallet. Et annet fellestrekk er at disse kommunene har noen utfordringer når det gjelder å styrke sin attraktivitet for bosetting, besøk og rekruttering. Dette er utfordringer som disse kommunene deler med et stort antall andre nordiske grensekommuner.

Fra Hedmark deltar: Kommunene Folldal, Stor-Elvdal, Rendalen, Åmot, Engerdal og Trysil.

Fra Dalarna deltar: Kommunene Älvdalen, Malung-Sälen, Vansbro, Smedjebacken og Säter.

Har du frågor? Kontakta Kjell Vaagen på kjell.vaagen@hedmark.org

Läs hela skrivelsen här: Bidra till vår demografiska erfarenhetskatalog!