Besöksnäring i Dalarna och Fjällregionen!

Idag har Gränskommittén deltagit på Scandinavian Heartlands Open space-möte i Sälen och diskuterat gränsregionalt samarbete och utveckling av besöksnäringen i Dalarna och Fjellregionen! Läs mer på facebook www.facebook.com/Granskommitten