Befolkningen ökar i Dalarna och Hedmark!

Dalarnas folkmängd ökar!

277 142 personer bodde i Dalarna 30 september 2013, det är en ökning med 587 personer sedan årsskiftet.

Dalarnas befolkning brukar minska i tredje kvartalet, dock inte i år. Dalarnas ökning är i paritet med jämförbara län utanför storstadsområdena.

Invandring är den viktigaste orsaken till konstant eller ökad folkmängd för nästan alla län och kommuner. För Dalarnas del noteras att Borlänge och Falun fortsätter mot nya rekord när det gäller folkmängd. Smedjebacken och Säter visar kraftiga ökningar i relation till befolkningsstorleken medan Malung-Sälen har störst minussiffror.

Bara tre dalakommuner visar positivt födelsenetto och det är Gagnef, Borlänge och Falun.

Siffror från SCB, bearbetade av Region Dalarna, se siffrorna på  http://www.regiondalarna.se/PageFiles/11200/Kopia%20av%20UTFALL1309.pdf

 

Hedmark ökar också!

194.236 stycken personer bodde i Hedmark 30 september 2013.    Det er en økning på 236 personer siden årsskiftet. Innvandring er den viktigste årsaken til at folketallet øker i Hedmark.  Hedmark har et svært lavt fødselsoverskudd,   men 10 kommuner hadde fødselsoverskudd i 3 kvartal med Stange (+26) og   Elverum(+20) på topp i 3 kvartal. Stange og Elverum hadde også størst vekst totalt i 3 kvartal, mens Ringsaker og Åsnes hadde størst  tilbakegang.

Se siffrorna här: Statistik Hedmark 3 kvartalet 2013

 

Totalt har vi alltså ökat befolkningen i Hedmark och Dalarna med hela 823 personer!