Posts By: Kjell

Partnerne i Effect4Buildings og offentlig eiendomssjefer lærte mye om energieffektivisering fra gode eksempler i Estland

Partnerskapet i E4B var i Estland i perioden 27-29 august og besøkte bl.a. de vakre byene Viljandi og Tartu. Formålet med partnermøtet var å forbedre eksisterende instrumenter og verktøy for energieffektivisering gjennom besøk til både nye og gamle bygg, erfaringsutveksling og diskusjoner. Real Estate Estonia – Estlands statlige eiendomsselskap var vertskap for partnermøtet. Det første… Read more »

Klima- og energisatsing i Hedmark og Dalarna

GK-E4B seminar Kongsvingerregionen 04-09-2019 –Hedmark fylkeskommune arrangerer sammen med Regionrådet for Kongsvingerregionen og Grensekomiteen Hedmark-Dalarna et seminar om klima- og energisatsing. Seminaret er på Skarnes den 4 september og målgruppen er kommunenes eiendomsavdelinger.

Energi- og klimaseminar på Tynset 12 juni 2019

Østersjøprosjektet Effect4Buildings i samarbeid med Tynset kommune og Regionrådet for Fjellregionen skal gjennomføre et seminar om klima- og energiarbeidet den 12 juni på Tynset. I tillegg til et innledningsforedrag av ordføreren på Tynset, vil seminaret inneholde interessante foredrag om inneklima, klima- og energiplanlegging, arbeidet med energieffektivisering i Tynset kommune og solenergi/solceller fra Nord-Østerdal Kraftlag. I… Read more »

Våler kommune blant Norges 10 mest attraktive kommuner i 2018

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna gjennomfører et attraktivitetsprosjekt med 6 kommuner i Hedmark og Dalarna. Telemarksforskning er engasjert som leverandør av kommunale analyser. Våler kommune er en av kommunene som deltar i prosjektet og Telemarksforskning har nylig kommet ut med en fersk rapport om tilstanden i Våler kommune. I analysen står følgende: Våler fikk 91 flere arbeidsplasser og… Read more »

Grenseforum 2019

Scandinavian Mountains Airport blir en motor for vekst og utvikling Tekst og bilder:  Erik Johnsen Det bygges ny flyplass ved Rörbäcksnäs i Sälen, «et steinkast» fra norskegrensen og Trysil. Flyplassen er forventet å gi ny giv til utvikling av næringsliv og turisme på begge sider av grensen, slo kommersiell sjef Anders Bjernulf i Scandinavian Mountains… Read more »

Grenseforum 2019

    Invitasion Gränsforum 2019 – Trysil       Grensekomiteen Hedmark-Dalarna arrangerer Grenseforum 2019 i Trysil 3 april 2019. Seminaret vil presentere muligheter for næringsutvikling som følge av etableringen av Scandinavian Mountain Airport i Sälen.  I tillegg vil det bli flere foredrag om mulige grensehindre for bedrifter og enkeltpersoner som følge av økt turisttrafikk… Read more »

Energieffektivisering i Latvia

Leadpartner Länsstyrelsen Dalarna, og partnerne Byggdialog Dalarna og Hedmark fylkeskommune deltok sammen med andre partnere i Østersjøprosjektet Effect4Buildings i et møte i Vidzeme-regionen i Latvia.  Vidzeme-regionen er en av 5 regioner i Latvia og har ca 240.000 innbyggere.  Regionen må karakteriseres som en rural region, preget av landbruk og store skoger, men har også flere attraktive… Read more »

Evaluering av attraktivitetsprosjektene i Hedmark og Dalarna 2014-2018

Attraktivitetsprosjektene i Hedmark og Dalarna 2014-2018   Grensekomiteen Hedmark-Dalarna Gjennomførte i perioden 2012-2018 en rekke demografi- og attraktivitetsprosjekter fordelt på 3 faser. Erfaringene fra hver av fasene var såpass positive at det var ønskelig å videreføre satsingen i en ny fase. Under arbeidet med tilrettelegging for en fase 4, ønsket styringsgruppen for Grensekomiteen Hedmark-Dalarna at… Read more »

Bygg for fremtiden

Østersjøprosjektet Effect4Buildings ved Tallinn Science Park Tehnopol i Tallinn, Estland, var vertskap for prosjektets fjerde partnermøte.  Som en sentral del av møtet arrangerte Tehnopol også KulturEstSummit 2018, et stort seminar/matchmaking-møte med over 150 deltakere og med 17 bedrifter som utstillere. Temaet for seminaret var ”Future for Buildings” med bakgrunn i at 35% av bygningene i EU er over 50 år og… Read more »

Bruk av EPC i Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gjennomførte i dag en markedskonferanse med 4 energiserviceselskaper (ESCO) som var interessert i å bli informert om Hedmark fylkeskommunes planer, bidra med innspill og forbedringer av epc-modellen og kanskje også etter hvert komme med et tilbud om gjennomføring av hele eller deler av et mulig epc-prosjekt. Det vurderes om 100.000 m2 av fylkeskommunens… Read more »