Posts By: Erik Johnsen

Älvdalen kommun i Dalarna: Attraktivitetsanalys från Telemarksforskning

Älvdalens kommun är i början av processen med att uppdatera kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är det dokument som styr framtida utveckling, markanvändning och byggande i kommunen. De som genomför planeringen vill få in så många synpunkter och idéer som möjligt och bjöd därför in olika aktörer i kommunen till en workshop. Tekst og foto: Ola Granholm/Framväxtbolaget… Read more »

Invitasjon til seminar om grensehindre for næringslivet

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna inviterer til seminar om grenseoverskridende virksomhet og grensehindre for næringslivet i Hedmark og Dalarna. Seminarer holdes på Radisson Blu Trysil, 18. april 2016. Påmeldingsfrist er 8. april.  Påmelding via link på neste side. Spørsmål om seminaret kan rettes på epost til prosjektleder Kjell Vaagen (bildet) kjell.vaagen@hedmark.org eller til Ingemar Kyhlmark: ingemar@sitedestinasjon.com.