Posts By: Carin

Gränsforum 2014!

Snart är Gränsforum 2014 här! Gränsforum 2014 är ett evenemang som arrangeras 3-4 april i norska Kongsvinger av oss i Gränskommittén och som syftar till att ta reda på på ett djupare plan vad våra samarbetsorganisationer ska göra tillsammans. Vi kommer under två dagar att samla personer inom våra egna organisationer: Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmarks… Read more »

Overvåking av demografi og arbeidsmarked

Nordregio (www.nordregio.se) arrangerte denne uken et seminar om overvåking (monitoring) av demografi og arbeidsmarked der et av temaene var å diskutere utviklingen fra papirbaserte kart til interaktive og web-baserte kart (bl.a GIS).  Nordregio er kjent for sin kartproduksjon med ulike tematiske

Sjuk-hälsovårdsmöte i Älvdalen!

Idag deltar Gränskommitten i ett sjuk-hälsovårdsmöte mellan Engerdal kommune och Älvdalens kommun. Mötet är en fortsättning på det arbete som startade under 2012-2013 där de båda kommunerna önskade att börja samarbeta inom sjuk-hälsovård över gränsen.  Förutom information om verksamheten så kommer vi delta i verksamheten

Artikel om vårt statistikhäfte på Nordregios webbsida!

Nordregio har uppmärksammat vårt statistikhäfte på sin webbsida, se artikel nedan;   The Hedmark-Dalarna Border Committee recently published a cross-boundary statistical report containing data, text and visualisations produced by Nordregio   On behalf of the Hedmark-Dalarna Border Committee, Nordregio produced the material for a statistical report on the development within the two regions of Hedmark in… Read more »

Vinnere og tapere i Norden

Nordregio (Nordisk forskningsinstitutt i Stockholm- www.nordregio.se )  har utgitt en meget interessant rapport om utviklingen i de nordiske land innenfor viktige temaer som befolkningsutvikling, næringsliv og arbeidsmarked m.m..  Rapporten er rikt illustrert med en rekke kart og figurer og gir et bilde av Norden med store

Dalarna och Hedmark ökade med 1 508 personer under 2013!

Dalarnas folkmängd ökade med 794 personer och 714 flere personer bosatt i Hedmark i fjor! Dalarna: Befolkningsökning i 9 av 15 kommuner och den största ökningen sedan 1991. Dalarnas befolkning var vid årsskiftet 277 349 personer och detta genom den högsta

Gränskommittéernas mål och syfte (NMR) 2014 – 2016

I det nordiska regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2013-2016 slås fast att målet och syftet med de nordiska gränskommittéerna är följande:   –          Utnyttja möjligheter och reducera hinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region. –          Stödja utveckling, innovation och

Godt eksempel fra Hedmark-Dalarna

  Engerdal: Universell utforming i reiselivet i Femund-Engerdal (Engerdal kommune) Engerdal kommune har i mange år arbeidet aktivt med å styrke reiselivsnæringen i kommunen.  Det vellykkede prosjektet Femund-Engerdal mot 2010 har blitt avløst av prosjektet Universell utforming i reiselivet.  Engerdal er pilotkommune i Hedmark.  Dette innovative prosjektet viser at bedriftene, destinasjonsselskapet og kommunen har utviklet… Read more »

SITE utvärderas!

Idag har vi haft en ordentlig diskussion om och med Ingemar och Anna från SITE Destination och hur SITE har arbetat under de här åren, vilka goda reflektioner vi kan dra av samarbetet på olika nivåer och vikten av gräns