Posts By: Carin

Destinasjonsutvikling og økt tilgjengelighet

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har hatt møter med Interregprosjektet SITE Destination og selskapet Scandinavian Mountains AB for å se på mulighetene for å utvikle et samarbeid om det offentliges rolle som muliggjørere for destinasjonsutvikling i grenseregionen Hedmark-Dalarna. Den viktigste bakgrunnen for samarbeidet er etableringen av en ny internasjonal flyplass

Prosjektet Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen har søkt Interregmidler

Det er nå sendt søknad til Interreg Sverige-Norge programmet til prosjektet «Gränsmöjligheter – En 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen». Eksistensen av grensehindre for næringslivet svekker internasjonaliseringen mellom Norge og Sverige. Gjennom et samordnet arbeid skal prosjektet bidra til å forebygge og fjerne

Attraktivitetsprosjektet jobber videre

Telemarksforskning har nå utarbeidet nye analyser for de deltakende kommunene i Hedmark og Dalarna i forbindelse med attraktivitetsprosjektets fase tre. Fase tre innbefatter kommunene Løten og Stor-Elvdal (på norsk side), og Älvdalen og Ludvika (på svensk side). I tillegg vil Rendalen, Trysil og Säter kommuner som

Gränslös turism i Fulufjällets nationalparker

Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen i Hedmark genomförde under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie till en gemensam besöksstrategi för Fulufjällets Nationalparker. Avsikten var att kartlägga områdets företag och aktiviteter, men också de hinder som finns för utveckling av besöksnäringen och lägger grund till ett större

Utveckling av klimat- och energiplaner över gränsen

”Grønn tilvekst og bærekraftig samfunn” är ett av flera insatsområden som Gränskommittén Hedmark Dalarna arbetar med. Under 2015 genomförde Gränskommittén för första gången aktiviteter inom insatsområdet, som bestod av två stycken seminarer, ett om Energy Performance Contract (EPC) och ett om energi- och klimatplaner. Målet med insatserna har varit att utbyta

488 000 svenske kroner til forprosjektet ”Building Effect”

  Swedish Institute Baltic Sea Unit (SI) bidrar med SEK 438.000 til prosjektet «Building Effect. Resten av forprosjektmidlene ytes av Länsstyrelsen i Dalarna i Sverige med SEK 50.000. Tanken bak prosjektet er å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren. Totalt er altså Seed-Money-rammen på SEK 488.000. Initiativet til prosjektet har kommet gjennom et partnerskap… Read more »

Attraktivitet i Sverige och Norge-rapporter från kommunerna

Telemarksforsking jobber sammen med Grensekomiteen i Hedmark og Dalarna i attraktivitetsprosjektet. Vi utarbeider regionale analyser for Vansbro, Säter og Smedjebacken kommune i Dalarna, og for Rendalen og Trysil kommune i Hedmark. I tillegg har vi hatt en prosess i hver av kommunene, der kommunenes målsettinger med hensyn til befolknings- og arbeidsplassutvikling har stått sentralt. Vi… Read more »

Glad midsommar!

Under en hel månad firar Dalarna midsommar. Du har väl inte missat firandet med klassiska inslag som sockendräkt, midsommarstång, fiolspel och kransar? Vi önskar alla våra följare en riktigt glad midsommar!