Posts By: Annelie Månsson

Filmer med föreläsningar från seminariet om välfärdsteknologi

Nu är filmerna från seminariet om välfärdsteknologi klara och kan nås via dessa länkar. ”Vård och omsorg på distans” – Bengt Andersson, Seniorrådgivare Nordens Välfärdscenter (NVC) ”Hållbara Mora – Omställning utifrån ett hållbarhetsperspektiv” –  Stefan Karlberg digitaliseringsledare, MOA, Mora/Orsa/Älvdalen ”Praktisk tillrättaläggning och samarbete mellan kommuner” – Tor Sætrang, prosjektleder Regionrådet for Sør-Østerdal ”Velferdsteknologi fra IKT-sidan… Read more »

Välfärdsteknologiseminarium

Igår onsdagen den 20 november, genomförde Gränskommittén ett seminarium för erfarenhets- och kompetensutbyte inom välfärdsteknologi. Deltagare var representanter från kommuner och regionerna i Hedmark och Dalarna. De fick ta del av intressanta och givande föreläsningar av Bengt Andersson, Seniorrådgivare Nordens Välfärdscenter (NVC) som pratade om ”Vård och omsorg på distans”. Stefan Karlberg digitaliseringsledare, MOA, Mora/Orsa/Älvdalen,… Read more »

Statistikhäfte för Gränsregionen Innlandet-Dalarna

Nordregio har på uppdrag av Gränskommittén gjort ett statistikhäfte för gränsregionen Innlandet – Dalarna. Häftet ger information om likheter och skillnader mellan Innlandet och Dalarna inom flera teman. Det viktigaste temat är demografi och befolkningsutveckling där häftet visar till att det har varit befolkningsnedgång i många av kommunerna i gränsregionen och att befolkningen blir äldre…. Read more »