Attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna

Attraktivitetsmodell med loggaAttraktivitetsprosjektet hadde sitt første møte i Sälen i går. Telemarksforskning v/Knut Vareide og Marit Owren Nygaard har utarbeidet forslag til kommuneanalyser for kommunene Rendalen, Vansbro, Smedjebacken og Säter. Trysil fikk sin kommuneanalyse tidligere. Arbeidsgruppen for prosjektet som består av representanter fra de 5 kommunene og fra Grensekomiteen fikk en gjennomgang av analysene fra Telemarksforskning i går. Attraktivitetsmodellen ble gjennomgått og hver av kommunenes status for arbeidsplassutvikling og befolkningsutvikling ble gjennomgått. Alle kommunene har de siste årene slitt med negativ

befolkningsutvikling, men Telemarksforskning viste at flere av kommunene har hatt en positiv relativ arbeidsplassutvikling og at enkelte har en til dels meget bra score på bedriftsattraktivitet, besøksattraktivitet og bostedsattraktivitet.

Rendalen har ut i fra denne modellen hatt en positiv arbeidsplassutvikling til tross for struktureffekter og Trysil scorer meget høyt på besøksattraktivitet, men har også en positiv relativ bostedsattraktivitet. Trysil må fortsette sitt arbeid med å styrke besøksnæringene. Säter har hatt en meget positiv arbeidsplassutvikling., men må styrke sin bostedsattraktivitet for å få økt tilflytting. Vansbros og Smedjebackens utfordringer er først og fremst knyttet til arbeidsplassutvikling.

Telemarksforskning presenterte også en scenariomodell med erfaringer fra Fredrikstad kommune i Østfold fylke. Her var budskapet at Fredrikstad har en meget høy bostedsattraktivitet, men arbeidsplassutviklingen henger etter. Erfaringene fra denne scenariomodellen vil også bli brukt til å utarbeide scenarier for de 5 prosjektkommunene.

Alle kommunene vil bruke erfaringene og resultatene fra dette prosjektet i sitt arbeide med kommune- og översiktsplaner samt næringsplaner og vårt mål er at denne grenseoverskridende prosessen skal være et viktig bidrag til kommunenes strategi- og utviklingsarbeid.

Den 21 august vil 50-60 personer fra de 5 kommunene møtes til et felles strategiseminar på Högfjällshotellet i Sälen. I perioden 15-23 september skal det gjennomføres strategiseminarer i hver av de 5 kommunene. 2 fellesseminarer skal gjennomføres i november 2014 og i februar 2015.

Arbeidsgruppen består av Gro Svarstad, Trysil kommune, Karin Wiik, Rendalen kommune, Ola Granholm, Vansbro kommune, Ingemar Hellström, Smedjebacken kommune og Helena Åkerberg Hammarström fra Säters kommune. Fra Grensekomiteen deltar Camilla Sahlander og Kjell Vaagen.