Attraktivitetsprosjektet jobber videre

Bilde 12045484 - Attraktivitetsprosjektet - deltakereTelemarksforskning har nå utarbeidet nye analyser for de deltakende kommunene i Hedmark og Dalarna i forbindelse med attraktivitetsprosjektets fase tre. Fase tre innbefatter kommunene Løten og Stor-Elvdal (på norsk side), og Älvdalen og Ludvika (på svensk side). I tillegg vil Rendalen, Trysil og Säter kommuner som deltok i fase to, få oppdaterte analyser fra Telemarksforskning.

Prosessen på svensk side har kommet godt i gang. På norsk side har analysene blitt noe forsinket med den konsekvens at en ligger litt etter framdriftsplanen. Det er lagt opp til et seminar/workshop for alle deltakende kommuner på begge sider av riksgrensen før sommeren 2016 og et fellesseminar for alle kommunene etter sommerferien. Grensekomiteen Hedmark Dalarna har prosjektet i sin handlingsplan for 2016.

 

BILDETEKST: Deltakere på møte i Älvdalen fra venstre : Ola Granholm, Ing-Marie Bergman, Peter Egardt, Christina Holback, Stefan Linde og Johan Olsson.