Attraktivitet i Sverige och Norge-rapporter från kommunerna

telemarksforskninglogo_ litenTelemarksforsking jobber sammen med Grensekomiteen i Hedmark og Dalarna i attraktivitetsprosjektet.

Vi utarbeider regionale analyser for Vansbro, Säter og Smedjebacken kommune i Dalarna, og for Rendalen og Trysil kommune i Hedmark.

I tillegg har vi hatt en prosess i hver av kommunene, der kommunenes målsettinger med hensyn til befolknings- og arbeidsplassutvikling har stått sentralt.

Vi vil fortsette prosessarbeidet i løpet av inneværende år og i 2015.

Gjennom arbeidet med Attraktivitetsmodellen har Telemarksforsking videreført analysene til å undersøke scenarier for fremtidig vekst. Kommunene i Sverige er de første som har fått slike fremtidsscenarier av oss.

Det har vært interessant å anvende Attraktivitetsmodellen på svenske data. Vi finner at svenske kommuner deler mange utfordringer norske kommuner er stilt overfor, spesielt med hensyn til befolkningsutvikling.

 

Publikasjoner Attraktivitetsmodell med logga

Telemarksforsking har skrevet regionale analyser for kommunerna

Analysene kan lastes ned gratis.

 

Telemarksforsknings webbplats: https://www.telemarksforsking.no/fag/tema.asp?gID=REI&t_id=111