Älvdalen kommun i Dalarna: Attraktivitetsanalys från Telemarksforskning

Älvdalens kommun är i början av processen med att uppdatera kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är det dokument som styr framtida utveckling, markanvändning och byggande i kommunen. De som genomför planeringen vill få in så många synpunkter och idéer som möjligt och bjöd därför in olika aktörer i kommunen till en workshop.

Tekst og foto: Ola Granholm/Framväxtbolaget AB

Fra Workshopen

BILDET: Fra workshop i Älvdalen kommun

De som deltog var bygg- och turismföretagare, företagarrepresentanter, jord- och skogsbruksorganisationer, tjänstemän och politiker från Älvdalens kommun och Region Dalarna.

 

Analys

Under workshopen fick deltagarna ta del av den attraktivitetsanalys som Telemarksforsking tagit fram i samverkan med Framväxtbolaget, på uppdrag av Gränskommittén Hedmark-Dalarna. Analysen visar att Älvdalen har en relativt stark tillväxt i sin sysselsättning, framför allt inom basnäring (industri), men att man med nuvarande utveckling ändå kan förvänta sig en fortsatt minskande befolkning på lång sikt.

Eftersom det är förhållandevis långt från Älvdalen till andra arbetsmarknader och man har en låg grad av in- och utpendling, så är det viktigt att kommunen satsar på att öka den privata sysselsättningen i kommunen.

 

Stor potensial

Älvdalen har en stor potential i sin besöksnäring som har förutsättningar att växa och generera fler arbetstillfällen. En ökad besöksnäring får en ”tredubbel effekt” i form av ökad sysselsättning, rikare fritid för kommuninvånarna och som ”skyltfönster” mot besökarna.

 

Andra viktiga målgrupper att rikta sig mot är ungdomar, flyktingar och återvändare. Älvdalen har goda möjligheter att utveckla sin attraktivitet och denna workshop var startskottet för en sån process.

 

Stort engagemang

De som höll i dagen var Arkitektbyrån Klara och Framväxtbolaget. Förutom att lära om attraktivitet och översiktsplan fick deltagarna även bidra aktivt, genom att föreslå åtgärder för ökad attraktivitet och rita in Älvdalens viktigaste funktioner och aktiviteter på kartor.

Både kommunrepresentanter och företagare visade stort engagemang under workshopen. Det lovar gott inför den kommande processen!

Tavler og folk