AAL Forum i Bukarest

Camillaseptember2014Europa står just nu inför en befolkningsminskning, en svag naturlig folkökning och en åldrande befolkning. Denna utveckling innebär att den totala befolkningen i EU minskar något, samtidigt som den blir mycket äldre. Antalet personer i arbetsför ålder (15-64 år) i EU-25 kommer att minska med 48 miljoner mellan 2006 och 2050 och försörjningsbördan kommer troligen att fördubblas till 51 % år 2050. Denna befolkningsutveckling följs av genomgripande samhällsförändringar (social trygghet, bostäder, arbete) i alla de länder som berörs av en åldrande befolkning. Hedmark-Dalarna är en region som påverkas starkt av detta. Ökningen av personer över 65 år har varit snabbare i Hedmark-Dalarna än genomsnitten för Sverige och Norge.

Gränskommittén deltog den 9-11 september i AAL Forum i Bukarest. Detta forum fokuserade på tjänster och produkter utifrån det ökade behovet av nya tjänster för denna åldersgrupp. Bl.a. diskuterades vikten av att regioner har en viktig roll när det gäller kvaliteten för äldre människor och att man måste tillgodose behovet för service i olika former.

Bifogad bild: Rumäniens vice premiärminister och tillika minister för regional utveckling, Liviu Dragnea, inledde forumet med att säga; ”att leva ett fullödigt liv ska vara regel och inte undantag – även i glesbygd och mer isolerade områden.”