488 000 svenske kroner til forprosjektet ”Building Effect”

 

Swedish Institute Baltic Sea Unit (SI) bidrar med SEK 438.000 til prosjektet «Building Effect. Resten av forprosjektmidlene ytes av Länsstyrelsen i Dalarna i Sverige med SEK 50.000. Tanken bak prosjektet er å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Totalt er altså Seed-Money-rammen på SEK 488.000. Initiativet til prosjektet har kommet gjennom et partnerskap bestående av Hedmark fylkeskommune, Länsstyrelsen i Dalarna, Tallin Science Park Tehnopol og Sustainable Infrastructure Cluster Krakow. Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har prosjektet i sin handlingsplan for 2016. Grensekomiteen har bidratt til å rigge opp forprosjektet som altså kalles «Building Effect». Länsstyrelsen Dalarna er lead partner.

Building Effect-Kjell Vaagen-Alf Kristian Enger-Marija Radovanovic Holm

BILDET: Sekretariatsleder Kjell Vaagen i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, klima- og energirådgiver Marija Radovanovic Holm i Hedmark fylkeskommune og rådgiver og sivilingeniør Alf Kristian Enger drøftet prosjektet Building Effect i et møte i Hamar i januar. Foto Erik Johnsen

Søknad

Partnerne ønsker at forprosjektet skal ende i en søknad om et hovedprosjekt basert på Interregmidler gjennom Østersjøprogrammet (Interreg Baltic Sea Region 5B).

Sivilingeniør Alf Kristian Enger er engasjert som prosjektleder av Hedmark fylkeskommune gjennom Grensekomiteen Hedmark-Dalarna for å arbeide med forprosjektet. Hedmark fylkeskommune er offisiell partner i forprosjektet.

Ved siden av å forberede grunnen for et prosjektkonsept, er hensikten å få på plass et bredere partnerskap av prosjektdeltakere fra Østersjø-landene med ideen å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Erfaringer og eksempler

Ved siden av å fremme energieffektivisering i byggesektoren, vil et prosjekt ha som mål å utveksle erfaringer og gi gode eksempler på energieffektivisering gjennom implementeringsprosesser.

Dessuten skal prosjektet fremme entreprenørskap og styrke veksten i små og mellomstore bedrifter. Prosjektet skal også stimulere til flernivåstyring innenfor sivilsamfunnet, næringslivet og akademia, dvs. for universitet, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

Resultatmålene

Det er altså et overordnet resultatmål i forprosjektfasen få etablert et større interregprosjekt gjennom Østersjøprogrammet. Men det er også viktig å framheve at resultatene i prosjektet er økt kunnskap og læring fra andre prosjekter innen energieffektivisering i østersjølandene.

Sekretariatsleder i Grensekomiteen Hedmark-Dalarna, Kjell Vaagen, sier at det framover blir viktig å jobbe med å utvikle en søknad og få på plass et partnerskap slik at det kan rigges et hovedprosjekt.

– Når en formell søknad til et hovedprosjekt er klart, er for tidlig å si noe sikkert om. Det gjenstår mye arbeid, sier Vaagen.

Østersjølandene

Partnerskapet til et hovedprosjekt skal bestå av representanter fra flere andre land rundt Østersjøen, kanskje særlig Danmark, Tyskland og Finland. Partnerne skal jobbe videre sammen i forprosjektet og et framtidig hovedprosjekt.

Målgrupper for dette hovedprosjektet er offentlige myndigheter som er ansvarlig for energiplanlegging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Forprosjektet har fire partnere:

  • Sustainable Infrastructur Cluster i Krakow i Polen
  • Hedmark fylkeskommune
  • Länsstyrelsen i Dalarna
  • Tallin Science Park Tehnopol

For ytterligere informasjon om forprosjektet kan disse kontaktes:

  • Sekretariatsleder Grensekomiteen Hedmark Dalarna, Kjell Vaagen.

Tlf. 41 49 99 85. E-mail: kjell.vaagen@hedmark.org

  • Klima- og energirådgiver Marija Radovanovic Holm, Hedmark fylkeskommune.

Tlf. 99 62 07 47. E-mail: marija.holm.radovanovic@hedmark.org

  • Sivilingeniør Alf Kristian Enger. Tlf. 92 05 26 21

 

Hedmark fylkeshus

 

 

 

 

BILDET: Hedmark fylkeshus ble bygget for 50 år siden og har vært igjennom rekke tiltak for energiøkonomisering. Bygget er et eksempel på et offentlig bygg som har blitt mer energieffektivt. Foto Erik Johnsen